Portál:Biofyzikální praktikum (2. LF UK)

From WikiSkripta

(Redirected from Portál:Biofyzika (2. LF UK))

Portál pro Biofyzikální praktikum na 2. LF UK. Odkazy na jiná praktika najdete na Portál:Praktikum

Návody na praktika si zpracovávají sami studenti v rámci své seminární práce na Wikiskriptech: Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF

Úlohy[edit | edit source]

 1. Polarimetrie (2. LF UK)
 2. Elektrokardiografie (2. LF UK)
 3. Perimetrie (2. LF UK)
 4. Spektrofotometrie (2. LF UK) nebo nově také Spektrofotometrie pro praktická cvičení 2.LF UK
 5. Audiometrie (2. LF UK)
 6. Ultrasonografie (2. LF UK)
 7. Radioaktivita (2. LF UK)
 8. Dopplerovská sonografie (2. LF UK)
 9. Optometrie (2. LF UK)
 10. Evokované potenciály viz: BERA (2. LF UK)
 11. Základní tělesná vyšetření (2. LF UK):
 12. Ergometrie (2. LF UK)

Připravované úlohy[edit | edit source]

Laboratorní řád a bezpečnost práce[edit | edit source]

Každý si (doma) přečte Laboratorní řád a bezpečnost práce a před zahájením praktik svým podpisem stvrdí, že se s ním seznámil. Bez tohoto úkonu nemůže praktika zahájit.

Odkazy[edit | edit source]