Potransfuzní reakce

From WikiSkripta

Během podávání krevní transfuze mohou nastat nežádoucí účinky po transfuzi. Z tohoto důvodu než k samotné krevní transfuzi dojde, musí se provést řada testů, které by případnou záměnu, chybu či nehodu zvrátily.

Rozdělení transfuze dle závažnosti[edit | edit source]

Lehká potransfuzní reakce[edit | edit source]

Odezní po zastavení transfuze či jednoduché léčbě.

Středně závažná potransfuzní reakce[edit | edit source]

Neodezní pouze po jednoduché léčbě, ale zároveň není žádoucí monitorovat životní funkce.

Závažná potransfuzní reakce[edit | edit source]

U této reakce dochází k poruchám případně až k selhávání orgánových funkcí. Je nutné monitorovat životní funkce.

Typy potransfuzních reakcí[edit | edit source]

Akutní hemolytická reakce[edit | edit source]

Dochází k intravaskulárnímu rozpadu erytrocytů. Nastává do 24 hodin po začátku podávání transfuze.

Příčiny[edit | edit source]

 • Imunologická inkompatibilita mezi krví dárce a příjemce – nejčastěji při neshodě ABO systému.

Příznaky[edit | edit source]

 • Symptom ikona.png horečka
 • Symptom ikona.png třesavka,
 • Symptom ikona.png bolest v oblasti žilního vstupu, bederní oblasti, břicha či hrudníku
 • Symptom ikona.png hypotenze,
 • Symptom ikona.png tychykardie
 • Symptom ikona.png nauzea až Symptom ikona.png zvracení
 • Symptom ikona.png dušnosta následné upadnutí do šoku

Febrilní nehemolytická reakce[edit | edit source]

Projeví se v rozmezí 30 minut až 2 hodin po začátku podání transfuze.

Příčiny[edit | edit source]

 • Transfundované reziduální leukocyty - tj. u lidí, které mají protilátky proti leukocytům,
 • Transfundované cytokiny

Příznaky[edit | edit source]

 • Symptom ikona.png horečka
 • Symptom ikona.png třesavka
 • Symptom ikona.png zimnice

Nedochází však k hemolýze, erytému či tachykardii.

Alergická reakce[edit | edit source]

Může nastat okamžitě, ale i později.

Příčiny[edit | edit source]

 • Plazmatické proteiny, proti kterým má daný pacient protilátky,
 • alergická reakce může nastat i u pacientů, kteří mají protilátky anti-IgA.

Příznaky[edit | edit source]

Potransfuzní reakce z přetížení oběhu[edit | edit source]

Tato komplikace nastává nejčastěji u pacientů s primárním kardinálním selháním, jako příklad můžeme uvést ICHS - manifestace je poté akutní kardinální selhání.

Příznaky[edit | edit source]

 • Pocit tíhy na hrudi
 • Symptom ikona.png cyanóza,
 • Symptom ikona.png suchý kašel
 • Symptom ikona.png dušnost,
 • zvýšená náplň krčních žil a příznaky edému plic poté nalezneme při vyšetření

První pomoc[edit | edit source]

Ať už při podezření nebo zjištění nastupující potransfuzní reakce je první pomocí okamžité zastavení transfuze. Ihned uvědomíme lékaře a dle jeho ordinace monitorujeme životní funkce.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PAŘÍZEK, Antonín, a kolektiv. Kritické stavy v porodnictví. 1. vydání vydání. Praha. 2012. 285 s. ISBN 978-80-7262-949-7.