Průvodce:První pomoc (3. LF UK)

Z WikiSkript

Předmět je v rámci magisterského studia vyučován v letním semestru. Jeho cílem je získání základních (především praktických) dovedností v oblasti předlékařské první pomoci.

Struktura předmětu[upravit | editovat zdroj]

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

  • Na začátku semestru jsou pořádány dvě nepovinné přednášky, kde je vykládána teoretická stránka předmětu. Prezentace z přednášek jsou dostupné na webu výuka a je možné se z nich učit na vstupní test pro zážitkový kurz.

Cvičení[upravit | editovat zdroj]

  • V průběhu semestru jsou pořádána také tři povinná cvičení, kde je procvičován přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonární resuscitace včetně umělého dýchání, kardiopulmonární resuscitace novorozence a dítěte. Cvičení probíhají v učebně 846 KAR (č. 304 - pavilon H, klinika anesteziologie a resuscitace) vybavenou resuscitačními figurínami, které zaznamenávají frekvenci a hloubku stlačení hrudníku, stejně jako objem dechu a jeho správnost. Každý student si všechny techniky několikrát vyzkouší a následně dostává zpětnou vazbu od vyučujícího. Stejně jako zbytek předmětu i cvičení probíhají v poměrně neformálním duchu. Po předchozí domluvě je možné si cvičení nahradit s jiným kruhem.

Zážitkový kurz[upravit | editovat zdroj]

  • Pro účast na zážitkovém kurzu, který je povinnou součástí předmětu první pomoc, je nejdříve potřeba vyplnit internetový test, který je spuštěn v daný čas v průběhu semestru a na jeho vyplnění máte přibližně 24h. Je poměrně obsáhlý (50 otázek - stejné pro všechny studenty s náhodně generovaným pořadím) - naprostá většina otázek je v souladu s učivem. Minimální úspěšnost pro jeho splnění je 60% bodů. Je dobré si dávat pozor na rozklikávání obrázku, které je potřeba provádět v novém okně, protože některé (především mobilní) prohlížeče vám při návratu na stránku s testem vymaží vaše naklikané odpovědi.
  • Samotný kurz se koná ve dvou termínech v průběhu května v Dobronicích, které většina z vás již zná ze seznamovacího kurzu. Je možné si doobjednat jídlo, za které se v roce 2018 platilo 420 Kč, jinak kurz nic pro studenty nestojí. Nabitý program tvoří především modelové situace připravené ve spolupráci s předmětem Simulační medicína a maskování. Jedna skupina se za kurz účastní 6 modelových situací a několika přednášek a workshopů na související témata. Modelové situace si student vyzkouší ze tří pohledů - simulujícího, zachránce a pozorovatele. Po samotné modelové situaci probíhá zpětná vazba a diskuze o tom, co se zachraňujícímu týmu dařilo více a co méně.

Podmínky zápočtu[upravit | editovat zdroj]

  • Účast na cvičeních a zážitkovém kurzu.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

  • Zkouška se koná v učebně 846 KAR, kde probíhala cvičení, a skládá se ze dvou částí: kardiopulmonární resuscitace (s AED nebo bez) + vylosovaný akutní stav, který opět řešíte jako modelovou situaci. Objem znalostí a dovedností na zkoušku vychází ze přednášek, cvičení a zážitkového kurzu. V případě hlubšího zájmu o problematiku si můžete přečíst pdf příručku o první pomoci na webových stránkách 3. lékařské fakulty.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Průvodci ostatních předmětů 1. ročníku: