Prediabetes (rozcestník)

From WikiSkripta

Prediabetes je stav, který předchází rozvoji diabetes mellitus 2. typu. Představuje zvýšené riziko KVS onemocnění, a stejně jako DM je spojen s vyššími riziky onkologických onemocnění. U jedince s prediabetem se obvykle vyskytuji další interní komorbidity metabolického syndromu (arteriální hypertenze, dyslipidémie, obezita).

Prediabetes lze definovat dle glykémie nalačno nebo výsledků OGTT. Pokud nějaká hodnota přesahuje hodnoty diagnostikého pásma, jedná se již o diabetes mellitus 2. typu .

Do diagnózy prediabetu zahrnujeme tyto stavy:

Pro diagnózu prediabetu postačuje pouze jedna z výše uvedených. Při přítomnosti obou současně, je riziko vzniku DM vyšší.

  • KAREN, Igor MUDr. Prediabetes : Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro VPL. 3. aktualizované vydání 2022 vydání. 2022. ISBN 978-80-88280-33-0.