Prevence zubního kazu

From WikiSkripta

Primární prevence

Primární prevence zahrnuje soubor metod a opatření, jež mají předejít vzniku patologického procesu. [1]

Preventivní stomatologické prohlídky

 • První prohlídka v době erupce prvního dočasného zubu.
 • RTG snímky, vyšetření sondou a zrcátkem;
 • kontrola úrovně ústní hygieny;
 • výživové poradenství (chemické složení potravy).

Fluoridace

Lokální fluoridace je lepší než celková.

Fluoridovaná sůl
 • 250 ppm fluoru;
 • 1950 ve Švýcarsku;
 • 1994 v České republice.
Fluoridované mléko
 • 2,2% roztok NaF ve 100 ml před pasterizováním;
 • 1962 ve Švýcarsku;
 • v České republice není povoleno hygieniky.
Fluoridové tablety
 • 0,25 mg fluoru v jedné tabletě;
Doporučené dávkování
Věk Dávka
6 měsíců až 3 roky 1 tableta
3 až 6 let 2 tablety
6 až 14 let 3 tablety
Fluoridované zubní pasty
 • Pasty dětské – 250 až 400 ppm fluoru
 • Pasty kosmetické – 1000 až 1500 ppm fluoru
 • Pasty terapeutické – 1800 až 2500 ppm fluoru

Fluor je přijímán ve formě anorganických a organických sloučenin. Jedná se o tyto anorganické sloučeniny: fluorid sodný (NaF), fluorid cínatý (SnF2), monofluorofosforečnan sodný(Na2FPO4). Organická sloučenina fluoru přidávaná do past je aminfluorid.

Fluoridované zubní pasty snižují kazivost chrupu o 20 až 30 procent.

Fluoridové výplachy
 • Pro děti starší šesti let;
 • fluorid sodný (NaF), fluorid cínatý (SnF2), monofluorofosforečnan sodný(Na2FPO4), aminfluoridy;
 • 1 až 2 minuty po vyčištění zubů v koncentraci 0,05 %.
Fluoridové gely
 • Gely s vyšší koncentrací fluoru – pouze pro profesionální aplikaci (3 až 4 minuty);
 • gely s nižší koncentrací fluoru – pro domácí aplikaci (2 až 3 minuty se gelem čistí zuby).
Fluoridové laky
 • Aplikaci fluoridových laků provádí vždy lékař.
 • Snižují kazivost o 50 %.
Žvýkání gumy s fluoridy
Pečetění fisur
Úprava dásňové a kostní morfologie

Sekundární prevence

Sekundární prevence zahrnuje soubor metod a opatření, které mají již vzniklý patologický proces zastavit nebo jeho progresi alespoň zpomalit.[1]

Terciární prevence

Terciární prevence zahrnuje soubor metod a opatření, jež mají odstranit vzniklé komplikace a zabránit jejich další možné progresi.[1]

Techniky čištění zubů

Metody čištění zubů jsou rozdílné u zdravého a nemocného parodontu.

Se zdravým parodontem

 1. Fonesova krouživá metoda
  • Čištění probíhá krouživými pohyby z vestibula při zavřených ústech po obou obloucích, z orální strany při otevřených ústech po každém oblouku zvlášť (menší krouživé pohyby). Okluzní plošky se čistí horizontálními pohyby.
 2. Vertikální kombinovaná metoda
  • Čištění probíhá vertikálními pohyby směrem od dásně při naklopení kartáčku pod úhlem 45° k apexu kořene zubu. Současně s vertikálním pohybem otáčíme kartáčkem ve směru jeho dlouhé osy (cca +30° až −30°). Okluzní plošky se čistí horizontálními pohyby.
 3. Modifikovaná Stillmanova metoda
  • Čištění probíhá vertikálními pohyby směrem od dásně při naklopení kartáčku pod úhlem 45° k apexu kořene zubu. Současně s vertikálním pohybem vytváříme malé vibrace. Okluzní plošky se čistí horizontálními pohyby.

S nemocným parodontem

 1. Chartersova metoda
  • Čištění probíhá vibračními pohyby směrem k dásni při naklopení kartáčku pod úhlem 45° ke korunce zubu. Může dojít k poškození gingivy!
 2. Bassova intrasulkulární metoda
  • Čištění probíhá drobnými vertikálně rotačními pohyby směrem k dásni při naklopení kartáčku pod úhlem 45° k apexu kořene zubu. Tím se dostaneme až do gingiválního sulku.
 3. Cirkulární čistící metoda
  • Čištění probíhá kombinací horizontálních a krouživých pohybů.

Odkazy

Související články

Reference

 1. a b c DOSTÁLOVÁ, Tatjana, et al. Stomatologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2700-4.

Použitá literatura

 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana, et al. Stomatologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2700-4.
 • NEDVĚDOVÁ, Milena. Ústní hygiena v prevenci zubního kazu a zánětu parodontu. In BENCKO, Vladimír et al.. Hygiena, Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2002. ISBN 80-7184-551-5