Princip hamaky

Z WikiSkript
Houpací síť (angl. hammock), podle které se princip hamaky jmenuje; v malé pánvi je však více rozprostřená než na tomto obrázku

Hamaka (angl. hammock)[1] neboli houpací síť je koncept pojetí funkční anatomie útvarů malé pánve důležitých pro kontinenci u žen. Princip hamaky byl poprvé formulován americkým patologem DeLanceyem[2].

Podle principu hamaky je uretra podpírána útvary tvořícími jakýsi trychtýř, o který se může opřít. Zvýšený nitrobřišní tlak poté proti této hamace uretru stlačí a nedochází ke stresové inkontinenci. Je tvořena pochvou, která je zavěšena endopelvickou fascií k zesílenému pruhu této fascie, arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP). ATFP běží od spina ischiadica k spodnímu okraji symfýzy. Tento závěs je příčinou charakteristického motýlovitého průřezu pochvy (tvar písmena H se střední příčkou posunutou dorsálně k rektu). Její zakřivený průběh je důsledkem dalších struktur podpůrného a závěsného aparátu.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  1. HALUZÍK, Kamil. Základy funkční a operační anatomie [přednáška k předmětu Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 19.2.2014. Dostupné také z <https://el.lf1.cuni.cz/gpsvabik1>. 
  2. DELANCEY, J O. Structural support of the urethra as it relates to stress urinary incontinence: the hammock hypothesis. Am J Obstet Gynecol [online]. 1994, vol. 170, no. 6, s. 1713-20; discussion 1720-3, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8203431>. ISSN 0002-9378.