Procvičování:Poruchy vědomí/závěr

From WikiSkripta

Pacient trpí syndromem nitrolební hypertenze. Tento syndrom je způsoben expanzivními procesy v nitrolebí, nejčastěji nádory, hematomy, otokem mozku, hydrocefalem atd. Jako kompenzatorní mechanismy se uplatňují do určité míry likvorový prostor – likvor se vytlačuje z rezervních prostor (komory a subarachnoidální prostor). To má za důsledek zhoršení perfúze mozku, protože se snižuje perfúzní tlak (= rozdíl mezi arteriálním tlakem krve přitékající do mozku a nitrolebním tlakem). Zhoršuje se žilní odtok, zvyšuje se podíl anaerobní glykolýzy a tím i acidóza. To vede k edému mozku a tím ještě k většímu zvýšení nitrolebního tlaku. Vzniká riziko vzniku blokády likvorových cest a tedy hydrocefalu.

Příznaky[edit | edit source]

 • Bolesti hlavy špatně reagující na analgetika, často ráno, po vstání z lůžka ustupují, bolesti se někdy zvyšují vleže nebo po použití břišního lisu;
 • zvracení – náhlé a bez současné nauzey;
 • závratě;
 • někdy kvalitativní a nebo kvantitativní poruchy vědomí – při rychle narůstající nitrolební hypertenzi, přidružují se i poruchy dýchání;
 • pseudomeningismus – meningeální příznaky;
 • městnavá papila;
 • u novorozenců a kojenců je dobrým indikátorem vystouplá velká fontanela.

Dekompenzace[edit | edit source]

 • Vznikají posuny a herniace mozkové tkáně, která je tak tlačena do únikových prostor.
  • Subfalciální konus – bez příznaků.
  • Laterální tentoriální herniace (temporální konus) – mediální část temporálního laloku (uncus gyri hippocampi) se vtlačuje pod tentorium cerebelli, mezi okraj tentoria a mozkový kmen, tlačí na n. III (homolaterální mydriáza a vyhaslá fotoreakce + postupně další okohybné léze), tlakem na mozkový kmen dochází k poruše vědomí, známkám pyramidové léze, decerebračním křečím, vše může vyústit v poruchu dechových a oběhových funkcí.
  • Centrální tentoriální herniace – mezencefalus a diencefalus jsou tlačeny do tentoriálního hiatu → pohmoždění struktur + přetrhání malých perforujících cév.
   • Příznaky – porucha vědomí, zvýšený svalový tonus, oboustranný Babinského příznak, známky dekortikační a později decerebrační rigidity, mydriáza.
  • Okcipitální konus – jako poslední, mozečkové tonzily se vtlačují do foramen magnum → komprese prodloužené míchy → zvracení, závratě, opistotonus, bolest v záhlaví → až poruchy dechových a oběhových funkcí, snížení svalového tonu a oboustranná mydriáza.


Zpět na začátek
Zpět na portál Procvičování


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]