Rivaltova zkouška

Z WikiSkript

Heslo
Rivaltova zkouška u aspirátu u kočičí infekční peritonitidy. Tekutina je obarvena metylenovou modří.

Rivaltova zkouška je metoda, která se užívá k diferenciaci transudátu a exsudátu např. u ascitické tekutiny nebo hydrothoraxu.

Zkouška se provádí pomocí roztoku kyseliny octové a je negativní u transudačně vzniklé tekutiny. Transudát se v roztoku rozptýlí, zatímco exsudát precipituje. Zánětlivý výpotek totiž obsahuje proteiny akutní fáze jako například C reaktivní protein, ceruloplasmin, fibrinogen a další, takže pozitivní Rivaltova zkouška může indikovat probíhající zánět.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 0000. 1008 s. Jessenius; ISBN 80-7345-058-5.

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-02-12]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Rivalta_test