Sekundární agregace

Z WikiSkript

Heslo

Sekundární agregace je ireverzibilní. Je spojena s uvolňovací reakcí, při které dochází k uvolňování obsahu denzních granul krevních destiček. [1]

Odkazy

Související články

Reference

  1. TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.