Primární agregace

Z WikiSkript

Heslo

Primární agregace je proces ovlivňovaný aktivátorem destičektrombinem. Kvůli němu a dalším stimulujícím látkám se mohou destičky agregovat (shlukovat). Mediátorem této reversibilní agregace je fibrinogen. Destičky mají na svém povrchu receptory pro fibrinogen

Odkazy

Související články

Zdroj

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha. 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.