Slinné žlázy, pankreas, orgány dutiny ústní (praktikum) (1. LF UK)

From WikiSkripta

V praktickém cvičení se mikroskopují následující preparáty:

B1 - Ret
B2 - Zub
B3 - Hrot jazyka
B4 - Kořen jazyka
B5 - Tonsilla palatina
B6 - Glandula parotis
B7 - Glandula submandibularis
B8 - Glandula sublingualis
B9 - Pancreas

B1 - Ret[edit | edit source]

Ret (labia oris) patří k preparátům, které lze poznat už jen pohledem proti oknu. Vzhledem k jeho povaze je totiž jenom jeden způsob, jak ho rozkrájet na preparát a to v sagitální rovině vzhledem k obličeji. Při pohledu proti zdroji světla, nebo při pozorování preparátu na nejmenší zvětšení můžeme ret poznat podle dvou dobře rozpoznatelných a nevariabilních znaků:

 •  v oblasti červeně rtu je bazální membrána epitelu značně zvlněná v hluboké brázdy, v jejichž konkavitách se nachází cévní pleteně podmiňující červenou barvu této oblasti
 •  musculus orbicularis oris, který tvoří podklad rtu, je ventrálním směrem více, či méně vyklenut (to je ta část, která nám nastavuje rty při vyslovování hlásky „u”)

Rozdělení rtu na kožní a slizniční část si potom už snadno ověříte pohledem do mikroskopu:

Kožní část

 •  v ní nalezneme všechno to, co vidíme i na preparátu kůže
 •  epitel je vrstevnatý dlaždicový rohovějící
 •  přítomné jsou četné vlasové folikuly
 • mazové a potní žlázy

Slizniční část

 • v oblasti červeně rtu přechází epitel z vrstevnatého dlaždicového rohovějícího do epitelu nerohovějícího
 •  žlázky zde přítomné jsou tuboalveolární seromucinózní


B5 - Tonsilla palatina[edit | edit source]

lymfatický systém

Velké slinné žlázy[edit | edit source]

B6 - Glandula parotis[edit | edit source]

 • vazivové pouzdro
 • serózní alveolus
 • vazivové septum
 • vsunutý vývod
 • žíhaný intralobulární vývod
 • interlobulární vývod
 • adipocyty

B7 - Glandula submandibularis[edit | edit source]

 • vazivové pouzdro
 • serózní alveolus
 • vazivové septum
 • serózní lunula
 • mucinózní tubulus
 • vsunutý vývod
 • žíhaný intralobulární vývod
 • interlobulární vývod
 • adipocyty

B8 - Glandula sublingualis[edit | edit source]

 • vazivové pouzdro
 • vazivové septum
 • mucinózní tubulus
 • serózní lunula
 • žíhaný intralobulární vývod
 • interlobulární vývod
 • adipocyty

B9 - Pancreas[edit | edit source]

Časté záměny[edit | edit source]

Všechny velké slinné žlázy, pankreas a glandula lacrimalis jsou často navájem zaměňovány.

 • Glandula parotis je čistě serózní, na rozdíl od ostatních slinných žláz má bohatší septa a je rovněž bohatý na tukovou tkáň. Obsahuje výrazně barvitelné žíhané vývody, které nejsou v pankreatu ani v gl. lacrimalis.
 • Pankreas má endokrinní složku - Langerhansovy ostrůvky. Ty jsou vidět někdy již proti oknu, nejlépe však v mikroskopu na nejmenší zvětšení (červený proužek). V klasickém barvení HE se musíme spolehnout na jejich trochu jinou barvitelnost, jelikož jsou však tyto ostrůvky obalené vrstvičkou vaziva, jiná barviva (např. AZAN) je hezky zvýrazní. Navíc, aciny v sobě nemají "díru", nýbrž mají v lumen centroacinární buňky.

Poznávačka:Histologie/Slinné žlázy

--Tpmirchi