Syndrom zadních provazců míšních

From WikiSkripta

Syndrom zadních provazců míšních se projevuje zejména poruchou taktilního a vibračního čití. Postižení trpí také ataxií, která se projevuje při zavřených očích. Vnímání bolesti, teploty a jemného dotyku postiženo není. Typický je způsob chůze, která je hrubá a pacienti ztěžka došlapují. Subjektivně však kontakt s podložkou přirovnávají k chůzi po mechu.

Míšní dráhy
Gyrus postcentralis
13. fasciculus gracilis
15. fasciculus cuneatus

Zadní provazce míšní[edit | edit source]

  • Fasciculus gracilis
  • Fasciculus cuneatus

Zadní provazce jsou tvořeny dlouhými axony neuronů, jejichž tělo je uloženo ve spinálních gangliích. Jedná se o ascendentní tříneuronovou dráhu, která vede informace o hlubokém čití, vibracích a propriorecepci. Někdy je také nazývána lemniskálním systémem. V prodloužené míše se nachází nucleus gracilis a nucleus cuneatus, v kterých se neurony přepojují a vedou jako lemniscus medialis (v úrovni oblongáty dochází k překřížení) do oblasti thalamu. V thalamu se tříneuronová dráha naposledy přepojí v nucleus ventralis posterolateralis (NVPL) a vlákna končí v mozkové kůře – v gyrus postcentralis.

Příčiny[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie :  část speciální. II. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.
  • DRUGA, Rastislav, Miloš GRIM a Petr DUBOVÝ. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vydání. Praha : Galén; Karolinum, 2011. 219 s. ISBN 978-80-7262-706-6.