Tinnitus

From WikiSkripta

(Redirected from Tinitus)

Tinnitus.jpg

Jako tinnitus (ušní šelest) označujeme sluchové vjemy, pro které neexistuje zvukový zdroj v zevním okolí.

Tinnitus subjektivní[edit | edit source]

Sluchový vjem nemá vazbu na skutečný fyzikální zvuk, vnímá jej jen pacient.

Tinnitus objektivní[edit | edit source]

Objektivní tinnitus je méně častý a je vyvolán skutečným zdrojem zvuku v blízkosti sluchového ústrojí; zvuk slyší nejen pacient.

  • Tok krve v cévní malformaci (arteriovenózní zkraty), stenóze, aneurysmatu nebo v nádoru, lze ovlivnit stlačením přívodní tepny.
  • Vzácněji kontrakce svalů středouší, mívá charakter lupání nebo brumu.

Anamnéza[edit | edit source]

Popisujeme souměrnost/lateralizaci, intenzitu, charakter, výšku, trvání a ovlivnitelnost.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.