Trombotická trombocytopenická purpura

Z WikiSkript

Jedná se o vzácnější onemocnění ve srovnání s ITP, ale má závažnou prognózu.

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Idiopatická forma[upravit | editovat zdroj]

 • V plazmě von Willebrandův faktor vysoké molekulární hmotnosti (důsledkem deficitu specifické plazmatické metaloproteinázy) se schopností indukovat trombocytární mikrotrombotizaci.

Hereditární forma[upravit | editovat zdroj]

 • Mutace genu pro metaloproteinázu ze skupiny ADAMTS chromosomu 9,
 • U získaných forem prokazovány protilátky proti metaloproteinázám,
 • Pro vyvolání ataky TTP nutná účast dalších činitelů (infekce aj.),
 • Histologicky: mnohočetné hyalinní mikrotromby v arteriolách (hl. CNS + ledvin).

Sekundární trombotická trombocytopenická purpura[upravit | editovat zdroj]

Klinický průběh[upravit | editovat zdroj]

 • Závažný, prudký,
 • Nemocný ohrožen ischemizací + krvácením do CNS + selháním ledvin,
 • Mohou být rozsáhlá krvácení do kůže,
 • Akutní formy s relapsy atak trombocytopenie / formy chronické.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Recidivujících formy – imunosupresiva (prednison, cyklofosfamid), rituximab,
 • Idiopatické formy – základem podávání čerstvé mražené plazmy + plazmaferézy,
 • Sekundárních formy – terapie základního onemocnění, vysazení podezřelých léků,
 • Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) = orgánově omezená forma TTP,
 • Epidemická forma – onemocnění dětského věku, předchází enterokolitida (E. coli); hemolytická anémie, trombocytopenie, renální postižení; th.: antiinfekční + symptomatická th., příp. přechodně hemodialýzy,
 • Sporadická forma – chybí střevní symptomatologie, příznaky pestřejší; th.: plazmaferéza.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.