Vzduchová embolie v porodnictví

From WikiSkripta

Se vzduchovou emboliím porodnictví se můžeme setkat jak u porodů vaginálních, tak i u císařských řezů. U císařských řezů, které jsou vedeny v celkové anestezii nalezneme výskyt až v 97%. Většina těchto embolií mají subklinický průběh.

Příznaky[edit | edit source]

Masivní vzduchová embolie v porodnictví ⇒ hypotenze a hypoxémie ⇒ srdeční zástava.
Nejčastější příznaky:

  • bolest na hrudi
  • pokles saturace krve kyslíkem (SpO2)
  • dyspnoe.

Patofyziologie[edit | edit source]

Faktory zvyšující vznik vzduchové embolie:

  • tlakový gradient mezi srdcem a operačním polem se rovná -5cmH2O
  • nízký centrální žilní tlak.
Množství průniku vzduchu do cévního řečiště Následek
Vyšší objem Fatální obstrukce výtokové části pravé komory
Nižší objem hypoxemie, poruchy v poměru ventilace ku perfuzi, hypotenze, arytmie, pravostranné srdeční selháníOdkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]


Použitá literatura[edit | edit source]

  • PAŘÍZEK, Antonín, a kolektiv. Kritické stavy v porodnictví. 1. vydání vydání. Praha. 2012. 285 s. ISBN 978-80-7262-949-7.