Základní geriatrické syndromy

Z WikiSkript

Geriatrické syndromy představují skupiny příznaků nebo problémů, které jsou logicky provázané, souvisí se stářím, mají multifaktoriální etiologii a chronický průběh, špatně se léčí. Často se jedná o začarovaný kruh. Vedou k poklesu nezávislosti člověka.[1]

Syndrom hypomobility, dekondice a svalové slabosti[upravit | editovat zdroj]

Neschopnost nebo snížená schopnost pohybu může být založena na příčině:

 • neurologické – stav po CMP;
 • psychologické – anxieta, deprese, strach z pádu;
 • somatické – dušnost, únava, bolesti, klaudikace;
 • vliv prostředí – nevhodné bydlení (v patře bez výtahu), špatná obuv.

Vlivem snížení pohybu dochází k atrofii kosterního svalstva, což opět zhoršuje schopnost mobility jedince. Svalová slabost nastupuje rychleji. Při úplné ztrátě mobility vzniká riziko dekubitů, ulcerací, inkontinence,... Sociálním důsledkem je vyžadování cizí pomoci. Od úklidu a nákupu až po krmení a osobní hygienu u nejtěžších případů.

Syndrom instability s pády[upravit | editovat zdroj]

Instabilita je založena na neschopnosti korigovat umístění těla v prostoru a v pohybu. Důsledkem (instability ale i hypomobility) jsou pády. Vlivem pádů vznikají další onemocnění (fraktury, poruchy vědomí, krvácení do CNS).

Instabilita je založena na poruše:

 • zraku;
 • vestibulárního ústrojí;
 • propriorecepce ve svalech;
 • CNS – stav po iktu, demence;
 • vlivem léků (tlumící, způsobující ortostatickou hypotenzi).

Ve stáří jsou častější závratě a stavy ortostatické hypotenze. Strach z pádů vede opět k hypomobilitě (začarovaný kruh). K pádům dochází nejčastěji doma, 1/3 jinak zdravých osob starších 65 let upadne doma alespoň jednou za rok.

Syndrom anorexie a malnutrice[upravit | editovat zdroj]

Základem malnutrice může být:

 • psychiatrická porucha (demence, deprese);
 • chudoba (pouze jednostranná strava).

Špatná výživa se projeví na celkovém stavu člověka. Malnutrice vede ke zhoršení průběhu chorob, zhoršení hojení, zpomalení uzdravování (prodloužení délky hospitalizace), zvýšení počtu komplikací, morbidity i mortality. Podporuje vznik svalové atrofie, na druhou stranu chceme-li zlepšit podíl svalové hmoty jedince, je vhodné zaměřit se v dietě na příjem proteinů. Základní příjem pro dospělého člověka – 0,8 g/kg/den by se měl ve stáří zvýšit alespoň na 1,3 g/kg/den v zájmu ochrany svalové hmoty[2].

Syndrom dehydratace[upravit | editovat zdroj]

Dehydratace je ve stáří častá, protože staří lidé fyziologicky nepociťují žízeň. Dále může být vyvolána psychologickými faktory – demence nebo deprese. Dehydratace je častou příčinou dekompenzace chronických onemocnění a následné hospitalizace.

Syndrom inkontinence[upravit | editovat zdroj]

Inkontinence je pro svou častost problém nejen medicínský, ale i sociálně-ekonomický (pro vysoké výdaje na inkontinenční pomůcky), týká se až 30 % lidí starších 65 let. Na vzniku inkontinence se podílí:

 • Poruchy CNS – nejdůležitější faktor, subsakrální × suprasakrální léze, léze dolního × horního motoneuronu, pontinní mikční centrum, korové léze,...
 • Poruchy urogenitálního traktu – stenózy močové trubice, hyperplazie prostaty, karcinom prostaty,...
 • Polymorbidita – CMP, demence, DM, obezita,...
 • Farmakoterapie – diuretika, BKK, antipsychotika, antidepresiva, sedativa a další.

V důsledku vede ke ztrátě sociálního života (raději zůstane doma), hypomobilitě a dalším komplikacím.[3]

Další syndromy[upravit | editovat zdroj]

 • Syndrom kognitivního deficitu, poruch paměti a poruch chování.
 • Syndrom kombinovaného senzorického deficitu – jedná se hlavně o poruchu zraku a sluchu. V případě zraku se podílí na zhoršené orientaci v prostoru, vzniku instability a zvýšeném riziku pádů a jiných úrazů. Zhoršení sluchu (bez léčby) může způsobit sociální izolaci.
 • Syndrom maladaptace – špatné přizpůsobování se změně prostředí.
 • Syndrom týrání, zanedbávání a zneužívání starého člověka.
 • Syndrom terminální geriatrické deteriorace.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. WEBER, P, P AMBROŠOVÁ a D WEBEROVÁ. Geriatrické syndromy a syndrom frailty – zlatý grál geriatrické medicíny [online]. ©2011. Poslední revize 2011, [cit. 2012-02-14]. <http://www.vnitrnilekarstvi.eu/online/E2010_18?confirm_rules=1>.
 2. KALVACH, Zdeněk a Iva HOLMEROVÁ. Geriatrická křehkost - významný klinický fenomén. Medicína pro praxi [online]. 2008, roč. 5, vol. 2, s. 66-69, dostupné také z <http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/02/05.pdf>. ISSN 1803-5310. 
 3. KRHUT, Jan a Karel MAINER. Inkontinence ve stáří - zvláštnosti diagnostiky, léčby. Urologie pro praxi [online]. 2002, roč. 4, vol. 2, s. 56-61, dostupné také z <http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2002/02/04.pdf>. ISSN 1803-5299. 

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]