Žilní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti

Z WikiSkript

Žilní návrat[upravit | editovat zdroj]

Žilní návrat je označení pro rychlost proudu krve ve vénách (tj. zpátky směrem k srdci). Je ovlivňován gravitací (negativně), pumpováním srdce (pozitivně) a také pomocnými mechanismy (pozitivně).

Mechanismy podporující žilní návrat[upravit | editovat zdroj]

  • Svalová pumpa – kontrakce kosterní svaloviny napomáhá zlepšení krevního návratu. Správný směr toku krve je zajištěn díky chlopním ve vénách, které propouštějí krev pouze jedním směrem.
  • Dýchání
    • pokles nitrohrudního tlaku způsobený nádechem vede k plnění horní duté žíly a pravé předsíně,
    • pokles bránice při nádechu vede ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tak napomáhá žilnímu návratu z dolní duté žíly (směr toku udržují opět chlopně).
  • Sací síla srdce – pomocí cípatých chlopní. Flebogram.
  • Žilní pumpa – žíly mají cirkulárně uspořádanou svalovinu, která pak svou kontrakcí napomáhá žilnímu návratu.
  • Uspořádání cévního svazku – kolem jedné artérie probíhají dvě vény. Díky tomuto uspořádání pulzní vlna v artérii vyvolá tlak na vény, čímž napomáhá k zlepšení žilního návratu (směr toku udržují opět chlopně).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.