Alergie na mléko

From WikiSkripta

„Alergie na mléko“ je chybné, ale v populaci často používané označení pro některou z následujících diagnóz:

Alergie na bílkovinu kravského mléka Intolerance laktózy
Problém imunologicky podmíněná reakce na některou z bílkovin kravského mléka porušená schopnost štěpit laktózu („mléčný cukr“)
Projevy gastrointestinální, kožní, respirační, anafylaktická reakce, poruchy chování osmotický průjem, malabsorpce
Diagnostika eliminačně-expoziční test vyšetření stolice, dechový vodíkový test, molekulárně-genetické vyšetření
Léčba úplné vyloučení kravského mléka ze stravy bezlaktózová strava, příp. suplementace laktázy