Laktózový toleranční test

From WikiSkripta

Laktózový toleranční test, dechový test s 13C-laktózou, H2-test[edit | edit source]

Funkční testy s laktózou

Laktózový toleranční test je nepřímým měřením aktivity intestinální laktázy, enzymu kartáčového lemu enterocytu, který hydrolyzuje laktózu na glukózu a galaktózu. Laktózový test pro diferenciální diagnostiku malabsorpčního syndromu – laktózové nesnášenlivosti – se klasicky prováděl hodnocením hladiny glykemie za 15, 30, 60 a 90 minut po perorálním podání 50 g laktózy v 500 ml vody. Průkazem deficitu laktázy je vzestup glykemie o méně než 1 mmol/l. Laktózový test lze nověji hodnotit také dechovými testy a to jak H2 testem, kdy ve vydechovaném vzduchu stoupá koncentrace vodíku následkem bakteriálního rozkladu nerozštěpené laktózy v tlustém střevě, nebo detekcí uhlíku 13C po podání značené 13C-laktózy. Velmi přesné výsledky poskytuje kombinovaná metoda 13C/2H2-laktózový test, kdy je hodnoceno enzymatické štěpení laktózy (markerem je 13C uhlík) a současně jako korekce motility, pasáže je použito bakteriálního štěpení v tlustém střevu (markerem je H2). Diagnostiku laktózové intolerance lze již také doplnit DNA stanovením specifického genotypu – varianta −13910 T/C. Pro zvýšení spolehlivosti testu lze použít i kombinace dvou izotopových markerů. Nejnovější studie doporučují kombinovaný test se stanovením střevní permeability – LDI/SAT index. Laktózový test je proveden podáním 25 g 13C-laktózy + 0.5 g 2H2-glukózy, detekce 13C-glukózy metodou GC/C/IRMS; 2H2-glukózy GC/MS, permeabilita je provedena podáním 5 g laktulózy a 1 g L-rhamnózy, hladina cukrů v moči je stanovena metodou GC. Diagnostiku laktózové intolerance lze provést i rychlým rapid-testem z duodenální biopsie. Rapid-test je technicky podobný CLO-rapid testu pro diagnostiku Helicobacter pylori. Inkubační médium v komůrce pro vložení biopsie zahrnuje enzymy glukózo-oxidázu a peroxidázu, a chromogení oxidačně-redukční substát, doba provedení testu je 20 minut.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Reference[edit | edit source]

 • ARGNANI, F, et al. Hydrogen breath test for the diagnosis of lactose intolerance, is the routine sugar load the best one?. World J Gastroenterol. 2008, vol. 14, no. 40, s. 6204-7, ISSN 1007-9327. PMID: 18985811.


 • WAUD, JP, et al. Measurement of breath hydrogen and methane, together with lactase genotype, defines the current best practice for investigation of lactose sensitivity. Ann Clin Biochem. 2008, vol. 45, s. 50-8, ISSN 0004-5632 (Print), 1758-1001 (Electronic). PMID: 18275674.


 • OJETTI, V, et al. Quick test: a new test for the diagnosis of duodenal hypolactasia. Dig Dis Sci. 2007, vol. 53, no. 6, s. 1589-92, ISSN 0163-2116 (Print), 1573-2568 (Electronic). PMID: 17932760.


 • SZILAGYI, A, et al. Comparison of a real-time polymerase chain reaction assay for lactase genetic polymorphism with standard indirect tests for lactose maldigestion. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007, vol. 5, no. 2, s. 192-6, ISSN 1542-3565 (Print), 1542-7714 (Electronic). PMID: 16876487.


 • DI CAMILLO, M, et al. Hydrogen breath test for diagnosis of lactose malabsorption: the importance of timing and the number of breath samples. Can J Gastroenterol. 2006, vol. 20, no. 4, s. 265-8, ISSN 0835-7900. PMID: 16609755.


 • BODLAJ, G, et al. Genotyping of the lactase-phlorizin hydrolase -13910 polymorphism by LightCycler PCR and implications for the diagnosis of lactose intolerance. Clin Chem. 2006, vol. 52, no. 1, s. 148-51, ISSN 0009-9147 (Print), 1530-8561 (Electronic). PMID: 16391332.


 • KOETSE, HA, et al. Low lactase activity in a small-bowel biopsy specimen: should dietary lactose intake be restricted in children with small intestinal mucosal damage?. Scand J Gastroenterol. 2006, vol. 41, no. 1, s. 37-41, ISSN 0036-5521 (Print), 1502-7708 (Electronic). PMID: 16373274.


 • STELLAARD, F. Use of dual isotope tracers in biomedical research. Isotopes Environ Health Stud. 2006, vol. 41, no. 3, s. 275-86, ISSN 1025-6016 (Print), 1477-2639 (Electronic). PMID: 16126523.


 • HÖGENAUER, C, et al. Evaluation of a new DNA test compared with the lactose hydrogen breath test for the diagnosis of lactase non-persistence. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005, vol. 17, no. 3, s. 371-6, ISSN 0954-691X (Print), 1473-5687 (Electronic). PMID: 15716664.


 • VONK, RJ, et al. Lactose intolerance: analysis of underlying factors. Eur J Clin Invest. 2003, vol. 33, no. 1, s. 70-5, ISSN 0014-2972 (Print), 1365-2362 (Electronic). PMID: 12492455.


 • CASELLAS, F, et al. Applicability of short hydrogen breath test for screening of lactose malabsorption. Dig Dis Sci. 2003, vol. 48, no. 7, s. 1333-8, ISSN 0163-2116 (Print), 1573-2568 (Electronic). PMID: 12870791.


 • MURPHY, MS, et al. Use of the lactose H2 breath test to monitor mucosal healing in coeliac disease. Acta Paediatr. 2002, vol. 91, no. 2, s. 141-4, ISSN 0001-656X. PMID: 11951999.


 • VONK, RJ, et al. The 13C/2H-glucose test for determination of small intestinal lactase activity. Eur J Clin Invest. 2001, vol. 31, no. 3, s. 226-33, ISSN 0014-2972 (Print), 1365-2362 (Electronic). PMID: 11264650.


 • STELLAARD, F, et al. 13C-carbohydrate breath tests: impact of physical activity on the rate-limiting step in lactose utilization. Scand J Gastroenterol. 2000, vol. 35, no. 8, s. 819-23, ISSN 0036-5521 (Print), 1502-7708 (Electronic). PMID: 10994620.