Arteria lusoria

Z WikiSkript

Heslo
Arteria lusoria
MRI a. lusoria
MRI a. lusoria
TA A12.2.08.001
Odstupuje z aortálního oblouku
Pokračuje jako aberantní odstup pravé a.subclavie
CT 3D rekonstrukce arteria lusoria

Arteria lusoria je označení aberantního odstupu pravé a. subclavie. Odstupuje jako poslední větev aortálního oblouku za levostrannou a. subclavií, či už z descendentní části aorty. Prochází zadním mediastinem obvykle za jícnem a jeho útlakem způsobuje dysfagické obtíže (tzv. dysphagia lusoria), výjimečně může jít i mezi jícnem a tracheou, tím utlačovat dýchací cesty a způsobovat protrahovaný kašel kojenců. Svým odstupem může také utlačovat n. laryngeus recurrens sinister a vést ke vzniku Ortnerova syndromu. Aberantní odstup může být spojen také s tzv. Kommerellovým divertikulem.

CT 3D rekonstrukce a. lusoria - animaceOdkazy

Související články

Zdroje

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.
  • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. 1069 s. ISBN 978-80-7345-130-1.