Bolest v kyčli u dětí

Z WikiSkript

Rozdělení dle věku[upravit | editovat zdroj]

Kojenci a děti[upravit | editovat zdroj]

Důležité je včas rozeznat bakteriální zánět kloubu a dysplázii.

 • Bolest a zánět – bolí při pohybu, zarudlé, otok, zvýšená teplota kůže, úlevová poloha ve flexi a abdukci, pseudoparéza;
 • Omezení abdukceasymetrie kožních rýh, rozdíl délky DK, Ortolaniho příznak +;
 • Kulhání (při jednostranném poškození), kolébavá chůze (při oboustranném), Trendelenburgův příznak +;
  • malé děti bez dysplázie při screeningu, častěji děvčata → kyčelní dysplázie – vrozená luxace kyčlí, tranzitorní koxitida.

V období růstu[upravit | editovat zdroj]

 • Bolest kyčle se často propaguje do stehna/kolena – bolest kyčle se může přehlédnout.
Bolest a kulhání. Lokalizace často nejistá, nespecifická, často v distálním konci stehna a v koleni.
Omezení pohyblivosti pro bolest kyčle (vůči druhé straně) – nápadné úlevové kulhání.

Rozdělení dle klinického obrazu[upravit | editovat zdroj]

Bolest a zánět[upravit | editovat zdroj]

Dislokovaná kyčel v důsledku vývojové dysplázie kyčelní
MRI – Ewingův sarkom v levé kyčli dítěte
 • bolesti při pohybu, zarudnutí, otok, zvýš. teplota kůže, úlevová poloha, pseudoparéza, výpotek v kloubu,
  • zvláště malé děti (exogenní infekce), celkové známky infekce → septická a nespecifická artritida, hematogenní osteomyelitida,
 • onemocnění jednoho / více kloubů / systémové postižení – celé období dětství → chronická juvenilní artritida (subtypy).
 • kulhání, bolest kyčle, kolene, zvl. v noci, úlevová poloha, svalová dystrofie, plíživý průběh;
 • bolesti a otok kyčle až ke koleni (ev. ve stehně a bérci);
  • mladší 15 let, ev. všeobecné symptomy (horečka, nezájem), vzácně → Ewingův sarkom.

Bolesti s omezením pohybu[upravit | editovat zdroj]

 • Náhlé bolesti v kyčli a kolenou – s úlevovým postavením, po infekci HCD, s omezením pohybu (zvl. vnitřní rotace);
  • mladší 10 let (max. 5.–6. rok), stejně dívky i chlapci → coxitis fugax, tranzitorní koxitida;
 • lehké bolesti v třísle (a koleni) závislé na zátěži omezena je zvl. zevní rotace a abdukce, úlevové kulhání;
  • 3.–12. rok (s maximem v 3.–6. roce), chlapci podstatně častěji… → Perthesova nemoc,
 • omezení po zevní rotaci, zhoršeno postavení v zevní rotaci, podceňovány bolesti kolena;
  • v pubertě (chlapci 12–16 let, dívky 10–14 let), chlapci 2× častěji, eunuchoidní vzhled s gynekomastií/adipozogenitální typ/dlouhý astenický jedinec → osteolýza hlavice femuru (často chronická forma),
 • náhlé celkové zhroucení, nemožnost běhat, Drehmannův příznak +,
  • v pubertě (chlapci 12–16 let, dívky 10–14 let), chlapci 2× častěji → osteolýza hlavice femuru (akutní chronická forma).

Bolesti bez omezení pohybu[upravit | editovat zdroj]

 • bolesti kolen a nohou před usnutím (zvl. u dětí do 10 let, stejně dívky i chlapci), bez patologických změn → růstové bolesti.

Změny bez bolestí a bez omezení pohybu[upravit | editovat zdroj]

 • nespecifické změny s chyběním příznaků choroby (např. otok kolem kolena) – mladí (max. v pubertě) → susp. osteosarkom;
 • přeskakování iliotibiálního traktu přes trochanter major – především mladé dívky; případně s bursitis trochanterica → vyskakující kyčel.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GESENHUES, S a R ZIESCHÉ. Vademecum lékaře : Všeobecné praktické lékařství. 1. české vydání. Praha : Galén, 2006. 0 s. ISBN 80-7262-444-X.