Proximální fokální femorální deficience

Z WikiSkript

Proximální fokální femorální deficience
Kongenitální pakloub femuru (Pappas II)
Kongenitální pakloub femuru (Pappas II)
Popis proximální část femuru je hypoplastická nebo aplastická, v 69 % přítomna dysplázie fibuly; často rovněž chybí patella
Příčina teratogeny působící během těhotenství
Prognóza cílem zhojení pakloubu, návrat nosné funkce končetiny a vyrovnání její délky
Klasifikace a odkazy
MKN Q72.4

Jiným názvem: kongenitální pakloub femuru, pseudoarthrosis femoris congenita, dysgeneze proximálního femuru, aplasia femoris congenita, vrozeně krátký femur, coxa vara congenita (menší stupeň aplasia femoris congenita).

Proximální fokální femorální deficience (PFFD) představuje různorodou a závažnou klinickou jednotku. Jde o nedědičné, vzácné postižení postihující pánev a proximální část femuru.

Proximální část femuru je hypoplastická nebo aplastická, v 69 % přítomna dysplázie fibuly. Často rovněž chybí patella.

Postižení může být jedno- či oboustranné.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Příčinou jsou teratogeny působící během těhotenství (thalidomid, viz Vrozené vývojové vady, Vrozené vady končetin), záření a bakteriální či virové infekce.

Klasifikace dle Pappase[upravit | editovat zdroj]

(podle lokalizace a závažnosti, u nás nejčastěji Pappas III nebo IV):

 • I. – vrozená aplázie (chybění, tj. femur kompletně chybí, aplázie acetabula).
 • II. – proximální femorální a pánevní deficience (aplázie), femur zkrácen o 70–90 % (Aitken D).
 • III. – proximální femorální defekt, kde chybí kostní spojení mezi diafýzou a hlavicí femuru (kyčelní kloub vytvořen, hlavice femuru hypoplastická), zkrácení femuru o 45–80 % (Aitken C).
 • IV. – proximální femorální defekt s dezorganizovaným fibrózním spojením mezi diafýzou a hlavicí femuru, femur zkrácen o 40–60 % (Aitken B).
 • V. – defekt femuru v diafýze, vzácný (defekt střední oblasti femuru s hypoplasií proximálního a distálního konce).
 • VI. – femur defektní distálně, chybí funkční kolenní kloub (distální femorální deficience).
 • VII. – hypoplastický femur s coxa vara a sklerózou diafýzy (Aitken A).
 • VIII. – hypoplastický femur s coxa valga.
 • IX. – proporcionálně hypoplastický femur.

Klasifikace dle Aitkena[upravit | editovat zdroj]

(podle radiologického nálezu):

 • A – hlavice femuru přítomna, možné varózní deformity.
 • B – hlavice femuru přítomna, avšak osifikace opožděna, možné varózní deformity a pakloub.
 • C – hlavice femuru chybí, těžká dysplázie acetabula, těžké zkrácení femuru.
 • D – hlavice femuru chybí, těžká dysplázie acetabula, těžké zkrácení femuru.

Klinický obraz a léčba[upravit | editovat zdroj]

Taktika léčby se liší podle míry postižení stehenní kosti – zda jde o prostý zkrat nebo pravý pakloub. U závažnějších defektů je dolní končetina vyřazena z nosné funkce, jsou přítomny defekty kolenního kloubu, kyčelního kloubu, zkrat končetiny.

 • cílem zhojení pakloubu, návrat nosné funkce končetiny a vyrovnání její délky;
 • používány různé techniky zevní fixace pro stabilizaci a množnost distrakce (Ilizarovův aparát);
 • rotační osteotomie bérce o 180°: vytvoříme podmínky pro náhradu funkce kolena hlezenním kloubem;
 • je-li zachován dostatečně dlouhý úsek femuru a kolenní kloub je aspoň zčásti funkční, lze použít poschoďovitou protézu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.
 • DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 • KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]