Chronická granulomatózní choroba

From WikiSkripta

(Redirected from Chronická granulomatóza)

Chronická granulomatózní choroba: X-vázaná[edit | edit source]

(CGD; OMIM: 306400)

Jde o X-vázanou primární imunodeficienci způsobenou mutací CYBB genu (lokalizace Xp21.1), kódujícího protein NOX 2 (dříve označovaný jako glykoprotein gp91phox). Ten je součástí tzv. cytochromu b-245 (též b558), katalyticky účinné části NADPH-oxidázy. NADPH-oxidáza hraje klíčovou roli při respiračním vzplanutí fágů, neboť produkuje superoxid[1][2]. Je-li porušená tvorba superoxidu, nevznikají ani další reaktivní formy kyslíku (peroxid vodíku, kyselina chlorná aj.), které slouží jako mikrobicidní agens fágů a podílejí se na degradaci pohlcených částic. Navíc reaktivní formy kyslíku mají význam i pro regulaci pH ve fagolyzosomech, takže jejich nedostatek může omezit i aktivaci proteolytických fagosomárních enzymů. Defekt NADPH-oxidázy tak způsobuje značné oslabení fagocytů, které mají jen omezenou schopnost likvidovat fagocytovaný materiál.

Snížená obranyschopnost se projevuje již od raného věku hnisavými infekcemi. Zvýšená citlivost je zejména na mikroorganismy produkující katalasu.

Terapie zahrnuje profylaktické podávání kotrimoxazolu a itraconazolu. V těžkých případech připadá v úvahu transplantace kostní dřeně.

Autosomálně dědičné formy[edit | edit source]

Chronická granulomatózní choroba: autosomálně recesivní Typ 1[edit | edit source]

(CGD cytochrom b- pozitivní 1; OMIM: 233700)

Tato autosomálně recesivně dědičná forma chronické granulomatózní choroby je způsobena mutací NCF1 genu (lokalizace 7q11.23). Produktem genu je podjednotka NADPH-oxidázy p47-phox. Respirační vzplanutí fágů opět nenastává. Klinický projev je podobný projevu častější, X-vázané formy.

Chronická granulomatózní choroba: autosomálně recesivní Typ 2[edit | edit source]

(CGD cytochrom b- pozitivní 2; OMIM: 233710)

Další autosomálně recesivně dědičná varianta chronické granulomatózní choroby je způsobena mutací v genu pro další podjednotku NADPH-oxidasy, p67-phox (gen NCF2, lokalizace 1q25).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. GABRILOVICH, Dmitry I., et al. the Neutrophils. New Outlook for Old Cells. 2. vydání. London : Imperial College Press, 2005. 355 s. s. 38-44. ISBN 1-86094-472-8.
  2. VEJRAŽKA, Martin. Úloha NAD(P)H oxidasy v signální transdukci [Doktorská dizertační práce]. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2007. 96 s. s. 36-38. 

Použitá literatura[edit | edit source]

  • BARTŮŇKOVÁ, Jiřina. Imunodeficience. 1. vydání. Praha : Grada, 2002. 228 s. ISBN 80-247-0244-4.