Chronické tubulointersticiální nefritidy

Z WikiSkript

Mezi chronické tubulointersticiální nefritidy patří především chronická bakteriální TIN, analgetická nefropatie a refluxová nefropatie. Mezi typické projevy onemocnění patří leukocyturie a bakteriurie (u infekčních), erytrocyturie (neglomerulárního původu), proteinurie různého rozsahu.

Chronická bakteriální TIN[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pacienti mají obvykle nějakou z predispozic (vrozené – zdvojená pánvička, nebo získané – lithiasa, hypertrofie prostaty), v anamnéze se objevují opakované epizody akutní bakteriální TIN s asymptomatickými mezidobími.

Příznaky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • vyšetření moči,
 1. bakteriurie je obvykle přítomna, pokud nelze z moči vykultivovat žádný patogen a leukocyturie je přítomna, nutno zvážit možnost TBC,
 2. leukocyturie je vždy přítomna,
 3. neglomerulární erytrocyturie,
 4. proteinurie – obvykle malá,
 • sono – typické pozánětlivé změny a to nejenom ledvin (možné abscesy a nebo jejich pozůstatky), ale i vývodného systému.

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ATB terapie u akutních exacerbací (jako u akutní TIN, empiricky, pak dle výsledků kultivace),
 • při velmi častých exacerbacích se používá preventivní noční dávka ATB i v asymptomatických obdobích.

Refluxová nefropatie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vezikouretrální reflux na cystouretrografii

Vzniká u pacientů, kteří trpí vesikoureterálním refluxem (VUR, vrozený defekt ureteru, který vede k refluxu moči z močového měchýře do ureteru). Na tomto podkladu vznikají recidivující infekce močových cest. Nejčastěji se vyskytuje u dětí, obecně platí, že v čím mladším věku se objevují recidivující močové infekce, tím je větší pravděpodobnost, že je to na podkladu VUR. Neléčený VUR III.–IV. stupně vede k refluxní nefropatii s častými recidivami. Hrozí vznik fokální segmentální glomerulosklerózy, hypertenze a v konečném důsledku i renálního selhání.

Příznaky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • časté infekce močových cest v anamnéze nebo zjištěný VUR,
 • enuréza (noční pomočování) u dětí starších 5 let,
 • vyšetření moči,
 1. bakteriurie,
 2. leukocyturie,
 3. neglomerulární erytrocyturie,
 4. proteinurie nefrotického typu (více než 4 g proteinu v moči za den, velmi těžký nález, obzvláště u dítěte),
 • mikční cystografie,
 • scintigrafické vyšetření.

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ATB terapie při exacerbacích,
 • léčba VUR (chirurgická),
 • léčba nefrotického syndromu (terapie významné proteinurie, případných otoků, hypertenze a dyslipidémie).

Analgetická nefropatie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Analgetická nefropatie je důsledkem dlouholetého abúzu analgetika Fenacetinu (starší analgetikum, užívané zhruba v období před 30 lety, dnes už se nepoužívá). Typický pacient je tedy vyššího věku s anamnézou užívání Fenacetinu (například pro revmatologická onemocnění nebo jiné nemoci vyznačující se bolestivostí)

Renální projevy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • široké spektrum projevů:
 1. možný je i asymptomatický průběh,
 2. hematurie,
 3. renální kolika,
 4. renální selhání,
 5. hypertenze (jako důsledek renálního poškození).

Další důsledky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • zvýšené riziko vzniku karcinomu močových cest z přechodného epitelu,
 • ostatní projevy analgetického syndromu (psychosomatické, kostní, kardiovaskulární, hematologické a gastrointestinální poruchy).


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 546-547. ISBN 978-80-7387-423-0.
 • ČERTÍKOVÁ - CHÁBOVÁ, Věra: Tubulointersticiální nefritidy. Přednáška pro 5. ročník 1. LF UK (nefrologie, všeobecné lékařství), 4.1.2011.