Diskuse:Obsedantně kompulzivní porucha

Z WikiSkript


6.4.2010 odeslal OK článek ke kontrole doc. Zvěřinovi.--MUDr. Martin Vejražka, PhD. 5. 4. 2010, 22:40 (UTC)

6.4.2010 pan docent Zvěřina článek zkontroloval a vyjádření zaslal emailem: „Text o obsedantní poruše jsem prošel a nevidím věcné chyby. Jako informace pro studenty se mi to jeví dostačující.“--OK 6. 4. 2010, 14:15 (UTC)

6.4. 2010 byl tedy článek označen jako "zkontrolovaný".--OK 6. 4. 2010, 14:15 (UTC)