Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2014-15/Kruh 9

Z WikiSkript


Úvod

Podotázka Vypracovávají Tým Započato Ke kontrole Zkontrolováno Poznámka
Bioenergetika buňky (úvod) Patrik Gabriš 9 - - - -
NADH, NADPH Matúš Halaj, Dávid Mačej 9 - - - -
Elektronový transportní řetězec Lenka Karbanová 9 - - - -
Gibbsova volná energie Daniela Matysová 9 - - - -
Syntéza biologických polymerů Vojta Otruba, Martina Bugnerová 9 - - - -
Kalorimetrie Eliška Reintingerová 9 - - - -
Přenos elektronů Jana Sprinzlová, Kateřina Chybová 9 - - - -
Aktivované nosičové molekuly Eva Švábová 9 - - - -
Entropie živých systémů Jakub Videman 9 - - - -
Chemická rovnováha Kamila Poklopová 9 - - - -
Ukládání energie v buňce Jindřich Rössl 9 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -