Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2014-15

Z WikiSkript

Koordinační stránka biofyziky 2. LF UK v akademickém roce 2014-15[upravit | editovat zdroj]

Zadání[upravit | editovat zdroj]

 1. Seznámit se s fungováním WikiSkript,
 2. seznámit se s pracemi kolegů v minulých letech,
 3. vytvořit si na WikiSkriptech vlastní účet, vyplnit svůj profil a poté:
 4. Výrazně přispět k rozvoji WikiSkript v oblasti biofyziky.

Toto obecné zadání je možno realizovat zejména následujícími způsoby:

 1. Podobně jako v minulých letech 2012-13 a 2013-14 vypracovat téma zkouškových otázek 2. LF UK, které ještě není na WS dostatečným způsobem zpracováno.
 2. Redakční a integrační práce na otázkách, vypracovaných v minulých letech (vyžaduje už větší zkušenosti a přehled)
 3. Zpracovat úlohu, řešených v biofyzikálním praktiku na 2. LF UK – viz Portál:Biofyzikální praktikum (2. LF UK)


Přehled kruhů[upravit | editovat zdroj]

Kruh
(odkaz na podrobnosti
a seznam studentů )
Zpracované téma či jiný přínos Wikiskriptům
(odkaz na vypracovávané téma či jinou akci)
/Kruh 1 (pondělí 15:00) Biologická membrána a transport látek přes biologickou membránu
/Kruh 2 (pondělí 15:00) Protonová terapie a praktikum: Radioaktivita (2. LF UK)
/Kruh 3 (středa 09:50) Zdroje ionizujícího záření
/Kruh 4 (středa 09:50) Cytoskelet z pohledu biofyziky
/Kruh 5 (čtvrtek 09:50) Záření gama v medicíně
/Kruh 6 (čtvrtek 09:50) Biofyzikální principy v regenerativní medicíně
/Kruh 7 (čtvrtek 8:00) praktikum: Perimetrie (2. LF UK); dopracování tématu: Nukleární magnetická rezonance, Biomechanika kapalin, Radioaktivita, Biosignály
/Kruh 8 (čtvrtek 8:00) Liposomy a Liposomy a řízené uvolňování léčiv
/Kruh 9 (pátek 8:00) dopracování tématu: Bioenergetika buňky (téma zpracovával Kruh 3 v akad. roce 2013-14)
 
/Kruh 10 (pátek 8:00) Tkáně z pohledu biofyziky

Kruhoví WikiSkriptoři[upravit | editovat zdroj]

Každý kruh má zvoleného jednoho nebo dva WikiSkriptory, fungující jakožto manageři a koordinároři, a ti zejména:

 1. Komunikují s ostatními studenty (WikiSkriptory) svého kruhu,
 2. komunikují s kruhovými WikiSkriptory ostatních kruhů,
 3. po vzájemné dohodě definují potřebná a vhodná témata ke zpracování,
 4. jsou nápomocni ostatním studentům
 5. a tím nesou konečnou odpovědnost za to, jak se jejich kruhy budou na WikiSkriptech prezentovat.
Kruh Učitel 1. WikiSkriptor 2. WikiSkriptor
/Kruh 1 Kychot (Petr Heřman) Majoslav (Jiří Majer)
/Kruh 2 Kychot (Petr Heřman) EmaKalenska (Ema Kalenská) Kseferna (Kryštof Šeferna)
/Kruh 3 Kychot (Petr Heřman) Mardock (Martin Dzurenda) Skriptátor (Michal Pokorný)
/Kruh 4 Kychot (Petr Heřman) Lubomír (Lubomír Rodina)
/Kruh 5 Tomsa (Jan Tomsa) JJJarek (Jaroslav Páleník) [[User:]] (Jakub Vraný)
/Kruh 6 Tomsa (Jan Tomsa) Pribism (Matej Pribiš) Kubičková (Bára Kubičková)
/Kruh 7 Tomsa (Jan Tomsa) Sunnyyanik (Yana Slesarenko)
/Kruh 8 Tomsa (Jan Tomsa) Novysedlak.r (René Novysedlák)
/Kruh 9 Tomsa (Jan Tomsa) Vilém Navrátil (Vilém Navrátil) Jn.Kopecká (Jana Kopecká)
/Kruh 10 Tomsa (Jan Tomsa) eva.midlochova (Eva Midlochová)