Biologická membrána a transport látek přes biologickou membránu

Z WikiSkript

Buněčná membrána

Buněčná membrána je struktura, která ohraničuje buňku a tím odděluje intracelulární prostředí od prostředí extracelulárního. Jednou z hlavních vlastností buněčné membrány je její semipermeabilita. Selektivní propustnost buněčné membrány je způsobena její stavbou. Buněčná membrána je tvořena fosfolipidovou dvojvrstvou, která umožňuje volný přestup přes membránu pouze hydrofóbním látkám a plynům. Hydrofilní látky a ionty jsou do intracelulárního prostředí transportovány pomocí specifických přenašečů.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Buněčná membrána.

Transport látek přes biologickou membránu[upravit | editovat zdroj]

Membránový transport:

Mechanismy přenosu látek přes membránu[upravit | editovat zdroj]

Exocytóza
Endocytóza

Transport v membránovém kontinuu znamená, že přenášené látky zůstávají odděleny od cytosolu membránou. Příjem materiálu se nazývá endocytóza, výdej exocytóza, pokud je materiál pouze transportován přes buňku, jedná se o transcytózu. Exocytóza a endocytóza slouží k transportu velkých molekul.

Exocytóza
Sekrece mimo buňku. Sekreční vesikuly nebo granula putují od Golgiho aparátu k plasmatické membráně, kde s ní splývají a jejích obsah se vylije do mezibuněčného prostoru. Příkladem může být sekrece insulinu či přenos neurotransmiterů z neuronů.
Endocytóza
Příjem látek (ionty, molekuly, další buňky) z prostředí mimo vlastní prostor buňky. Plasmatická membrána se vchlipuje dovnitř a vytváří tak vezikulu v cytosolu buňky. Z něj se následně dostávají látky do samotného cytosolu buňky. Existují tři základní typy endocytózy:
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Exocytóza.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Endocytóza.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • KODÍČEK, M. a V. KARPENKO. Biofysikální chemie. 1. vydání. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-200-0791-1.
  • VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK a Václava KONRÁDOVÁ. Lékařská histologie I : Cytologie a obecná histologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 110 s. ISBN 978-80-246-1860-9.