Tento článek byl doporučen ke studiu učitelem! Klikněte pro více informací.

SRY

From WikiSkripta

(Redirected from Gen SRY)


Gen SRY
Yp11.31
Asociované choroby XY ženy, XX muži
Funkce úloha ve vývoji mužského pohlaví
OMIM 480000
HGNC 11311
SRY protein (produkt SRY genu) navázaný na DNA

Gen SRY (Sex-determining region Y; Yp11.3; OMIM: *480000) má velice důležitou úlohu ve vývoji mužského pohlaví. Z hlediska karyotypu je mužské pohlaví podmíněno přítomností chromozomu Y - rozhodující roli však hraje právě gen SRY. Kóduje specifický transkripční faktor, který stojí na počátku kaskády, determinující rozvoj mužského pohlaví. Mutace tohoto genu způsobují rozvoj ženského fenotypu (žena 46,XY), který je spojený s gonadální dysgenezí.[1]

Jelikož se region SRY nachází v blízkosti jedné z pseudoautozomálních oblastí (PAR1), tak při nerovnoměrném crossing-overu může dojít k translokaci regionu SRY na chromozom X. V takovém případě je možné, že vzniklé spermie oplodní vajíčko za vzniku tzv. XY-žen (46,XY, na Y se nenachází region SRY a jejich chromozom X je normální) nebo XX-mužů (46,XX, SRY je translokován na paternálním chromozomu X, takto postižení muži jsou obvykle postiženi poruchami reprodukce, jelikož nedošlo k přesunu dalších genů, důležitých pro spermatogenezi).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  1. KOČÁREK EDUARD, PÁNEK MARTIN a NOVOTNÁ DRAHUŠE. Klinická cytogenetika I: úvod do klinické cytogenetiky. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 134 s.