Glie a regulace extracelulární koncentrace kalia v CNS

Z WikiSkript

Tímto mechanismem se glie podílí na přenosu informací v CNS i na iontové rovnováze:

  • během akčního potenciálu se do extracelulárního prostoru dostává kalium,
  • zvýšení kalia extracelulárně vede ke dlouhotrvající depolarizaci neuronů (tlumí nervovou aktivitu).

Odstranění zvýšené koncentrace kalia (extracelulárního):

  • difuze,
  • influx kalia do gliových buněk,
  • aktivní transport kalia do neuronu.

Další mechanismy kaliové homeostázy:

  • transmembránový cyklus Na+,
  • KCl přesun (uptake),
  • Ca2+/K+ interaktívní systém.

Přesun kalia do glie je označován jako prostorové pufrování (spatial buffering). Glie je spojená pomocí gap junction (pohyb iontů není omezený)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. 2. vydání. Praha : Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-088-1.