Hodnocení doporučení

Z WikiSkript

K hodnocení síly doporučení ve smyslu EMB se používá poměrně jednoduchý systém kódování jednak kvality důkazů, na kterých je doporučení vybudováno, a jednak vlastní síly (autoritativnosti) doporučení.

Hodnocení kvality důkazů[upravit | editovat zdroj]

Úroveň kvality důkazů/evidence (level of evidence) odpovídá tomu, jak silné jsou vědecké důkazy pro příslušné zjištění. Škálování je následující:

IA: Důkazem jsou metanalýzy randomizovaných experimentálních studií.
IB: Důkazem je nejméně jedna randomizovaná experimentální studie.
IIA: Důkazem je nejméně jedna experimentální studie bez randomizace.
IIB: Důkazem je nejméně jedna kvaziexperimentální studie jiného typu než studie uvedené výše.
III: Důkazem jsou výsledky popisných studií bez provedení experimentu, tj. např. srovnávacích studií, korelačních studií nebo studií případů a kontrol.
IV: Důkazem jsou názory nebo klinické zkušenosti expertů a autorit.

Hodnocení síly doporučení[upravit | editovat zdroj]

Síla (autoritativnost) doporučení se odvíjí především od síly důkazů, na kterých je doporučení postaveno, dále pak od toho, jak těsně důkazy souvisí s tvrzením a nakolik musela být provedena extrapolace výsledků. Stupně doporučení (grade of recommendations) jsou následující:

A: Doporučení je založeno přímo na důkazech úrovně I.
B: Doporučení je založeno přímo na důkazech úrovně II nebo na extrapolaci doporučení s důkazy úrovně I.
C: Doporučení je založeno přímo na důkazech úrovně III nebo na extrapolaci doporučení s důkazy úrovně I nebo II.
D: Doporučení je založeno přímo na důkazech úrovně IV nebo na extrapolaci doporučení s důkazy úrovně I, II nebo III.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Literatura[upravit | editovat zdroj]