Hyperbarická oxygenoterapie

From WikiSkripta

Hyperbarická oxygenoterapie je metoda léčení, která využívá schopnosti krve při vyšším atmosférickém tlaku dopravit větší množství kyslíku k orgánům.

Rozdělení hyperbarických komor[edit | edit source]

 • Komory dekompresní;
 • komory pro lékařský výzkum;
 • léčebné komory;
 • malé komory jsou plněny kyslíkem také i vzduchem;
 • komory s větším plněním se plní zpravidla vzduchem;
 • potápěčské a experimentální komory se plní směsí kyslíku a helia pro vysoké tlaky;
 • hydrobarokomory se plní vodou.
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora

Indikace HBO[edit | edit source]

Indikace se posuzují podle naléhavosti.

I.stupeň – ovlivňuje předpověď přežití, jde o vitální indikace.

II.stupeň – používá se při součásti léčby, prevence. Transport k HBO je doporučen.

III.stupeň – je součástí terapie, zlepšuje výsledky.

 • Dekubitální nekrózy;
 • zánětlivé změny tkání;
 • přihojování kožních laloků a štěpů.

Kontraindikace HBO[edit | edit source]

 • Absolutní kontraindikace – patří sem neléčený pneumotorax, léčba cytostatiky, během odvykání alkoholiků.
 • Relativní kontraindikace – akutní virové infekce, umělá plicní ventilace, zejména řízená ventilace, neléčené nádorové maligní onemocnění, těhotenství, akutní astma bronchiale, stav po hrudní operaci, epilepsie.

Komplikace HBO[edit | edit source]

 • Fáze komprese – barotrauma – poškození rozdílem tlaku – zubů, zvukovodu, bubínku, plic, vnitřního a středního ucha.
 • Fáze izokomprese – nedodržení max. bezpečných dob inhalace – může vzniknout intoxikace kyslíkem – poškození mozku, plic, dusíková narkóza.
 • Fáze dekomprese – může vzniknout poškození ucha, přetlakované barotrauma plic, poškození vedlejších nosních dutin, pneumotorax.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.