Intoxikace chlorovanými uhlovodíky a benzenem

Z WikiSkript

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Organická rozpouštědla.
molekula benzenu
molekula tetrachlometanu
molekula chloroformu
Akutní projevy intoxikace chloroformem

Benzen[upravit | editovat zdroj]

 • vysoká nebezpečnost → užívá se jen omezeně (výroba derivátů benzenu, farmakologický průmysl)
 • práce je za přísných hygienických opatření
 • zdroj: ropa, koksovny (při výrobě koksu)
 • letální dávka: 10–15 ml p.o.
 • metabolismus – je oxidován na benzepoxid (karcinogen), reaguje s DNA, cca 15 % se vylučuje nezměněno plícemi; v močifenol (je tam i bez expozice jako rozpadový produkt AMK), fenylmerkapturová kyselina, moč odebíráme koncem směny

Klinický obraz intoxikace[upravit | editovat zdroj]

 1. akutní intoxikace – v popředí neurotoxické projevy
 2. dlouhodobá expozice – dominují účinky hematotoxickéleukopenie, trombocytopenie, anémie, pancytopénie, je zvýšená hladina chromozomálních aberací v periferních lymfocytech
  • po 10–20 letech může vzniknout AML nebo CML

Tetrachlormetan a chloroform[upravit | editovat zdroj]

 • z 50 % se metabolizují játry, z 50 % se nezměněné vydechují
 • o metabolitech máme málo údajů

Akutní účinky[upravit | editovat zdroj]

Centrálně nervové[upravit | editovat zdroj]

 • excitace, dezorientace, závratě, opilost, nauzea, ospalost až bezvědomí

Hepatotoxicita[upravit | editovat zdroj]

 • dominuje při perorální otravě, vznikají steatózy a nekrózy, hlavně u tetrachlormetanu
 • steatóza je dána poškozením endoplazmatického retikula, což vede k přerušení transportu lipidů
 • nekróza je podmíněna uvolněním lysozomálních enzymů působením volných radikálů
 • CCl4 se díky cytochromu P450 rozpadá na Cl a trichlormetylový radikál, pak vzniká HCl a fosgen – to poškozuje
 • proto jsou alkoholici náchylnější (mají aktivnější cytochrom P450)
 • u chloroformu bývalo poškození pozorováno až při vysokých koncentracích

Nefrotoxicita[upravit | editovat zdroj]

 • CCl4 poškozuje buňky tubulů, glomeruly poškozeny nejsou

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1183-X.