Otrava metanolem

Z WikiSkript

(přesměrováno z Intoxikace metylalkoholem)


Metanol (také dřevný líh, methanol, methylalkohol) je toxická kapalina s chemickým vzorcem CH3OH. Může být součástí rozpouštědel, paliv a přirozeně se také ve velmi malém množství vyskytuje v lihovinách určených ke konzumaci. Hlavním znakem těžké otravy metanolem je metabolická acidóza a slepota.

Mechanismus toxicity[upravit | editovat zdroj]

Metanol sám o sobě vykazuje nízkou toxicitu, ale produkuje toxické metabolity. Metanol se metabolizuje alkoholdehydrogenázou v játrech na formaldehyd a následně aldehyddehydrogenázou na kyselinu mravenčí. Ta se teprve pomalu metabolizuje na CO2 a H2O. Biologický poločas je 8–28 hodin.

Kyselina mravenčí se akumuluje v těle a existuje přímá korelace mezi její koncentrací a toxicitou, rovněž způsobuje přímo nebo nepřímo metabolickou acidózu. Kyselina mravenčí dále inhibuje cytochromoxidázu, je hlavní příčinou okulární toxicity a současná acidóza usnadňuje difuzi kyseliny mravenčí do buněk. Hromadí se zejména v sítnici, očním nervu a bazálních gangliích.

Příznaky otravy[upravit | editovat zdroj]

Minimální toxická dávka metanolu je asi 0,1 ml/kg. Smrtelná dávka se pak pohybuje okolo 1 ml/kg, ačkoli již 30 ml může být smrtelných [1]. Krátce po požití metanolu se objevují příznaky podobné opilosti. Specifické příznaky otravy metanolem se objevují nejčastěji po 12–24 hodinách, při konzumaci etanolu i později.

Lehká otrava[upravit | editovat zdroj]

Lehká intoxikace metanolem se projevuje slabostí, bolestí hlavy, zmateností. Mohou se objevit poruchy barevného vidění, mlhavé vidění nebo fotofobie. Objevuje se nekompenzovaná metabolická acidóza, mortalita se zvyšuje se závažností a dobou trvání acidózy [1]. Laboratorně nalezneme pokles pH, hyperventilace, zvýšení osmolálního a aniontového gapu. Časté jsou i nespecifické gastrointestinální projevy otravy – nausea, zvracení, bolest břicha nebo průjem.

Těžká otrava[upravit | editovat zdroj]

Těžká otrava může zahrnovat vážnější příznaky, např. poruchy vědomí, poruchy zraku až slepotu, metabolický rozvrat až multiorgánové selhání, renální a jaterní insuficienci a oběhové selhání.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

  • Etanol – má větší afinitu k enzymům než metanol, kompetuje s ním, proto zpomaluje vznik toxických metabolitů. Většinou se podává per os destilát nebo 10% roztok v 5% glukóze intravenózně. Koncentrace etanolu v krvi by se měla udržovat okolo 1 ‰ [1] až do doby, kdy je metanol v krvi nedetekovatelný.
  • Fomepizol – specifický inhibitor alkoholdehydrogenázy.
  • Kyselina listová – účastní se oxidace kyseliny mravenčí na oxid uhličitý a vodu.
  • Hemodialýza – odstraňuje metanol i jeho metabolity a navíc upravuje metabolické poruchy (iontový rozvrat, korekce acidobazické rovnováhy).

Vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Laboratorní vyšetření pomůže potvrdit otravu metanolem a určit tíži stavu pacienta.

Průkaz metanolu v krvi pacienta nebo v materiálu, kterým byl postižený intoxikován, a stanovení jeho koncentrace se provádí plynovou chromatografií.

Pro řízení léčby se monitorují zejména hladina metanolu v krvi, parametry acidobazické rovnováhy, osmolální a aniontová mezera, koncentrace iontů v krvi, renální funkce, jaterní enzymy, glykémie, hladina kyseliny mravenčí, apod.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b c VALE, Allister. Methanol. Medicine [online]. 2007, vol. 35, no. 12, s. 633–634, dostupné také z <https://secure.jbs.elsevierhealth.com/action/getSharedSiteSession?redirect=http%3A%2F%2Fwww.medicinejournal.co.uk%2Farticle%2FS1357-3039%2807%2900324-6%2Fabstract&rc=0&code=mpmed-site>. 

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL, DŘEVNÝ LÍH, CH3OH)]