Metody nukleární medicíny v onkologii

Z WikiSkript

Scintigrafie[upravit | editovat zdroj]

 • Pozitivní scintigrafie – ložisko kumuluje radiofarmakum (horké ložisko);
 • negativní scintigrafie – ložisko kumuluje méně (studené ložisko);
 • užívá nuklidy s krátkým poločasem (99mTc – 6h, 111In – 67h, 67Ga – 3,3 dne).

Scintigrafie skeletu[upravit | editovat zdroj]

 • Techneciem značené difosfonátové komplexy;
 • velikost kumulace je závislá na průtoku krve a na aktivitě osteoblastů;
 • zobrazí metastázy mnohem dříve než rtg;
 • dobré na metastázy – karcinom plic, prsu, prostaty, ledvin a močového měchýře;
 • horší je na osteolytické procesy (myelom), kde je jen reaktivní lem.

Scintigrafie jater a sleziny[upravit | editovat zdroj]

 • Koloidy, které vychytává RES, patologická ložiska v játrech se zobrazí jako „studená“;
 • nezobrazí však defekty menší než 2 cm.

Scintigrafie štítné žlázy[upravit | editovat zdroj]

 • Technecistan sodný.

Octreotidová scintigrafie[upravit | editovat zdroj]

Imunoscintigrafie[upravit | editovat zdroj]

 • Radiofarmakem značené Ig (proti CEA aj.).

Jednofotonová emisní tomografie (SPECT)[upravit | editovat zdroj]

 • Prostorová distribuce radiofarmaka ve tkáni, přesnější posouzení tvaru a velikosti;
 • rozlišení menší než CT;
 • za výhodnější se považuje PET.

Pozitronová emisní tomografie (PET)[upravit | editovat zdroj]

PET/CT pánvy: Zvýšená metabolická aktivita v lymfatickej uzline (vľavo) a v blízkosti colon sigmoideum (vpravo)
 • Posuzování metabolické aktivity ve tkáních;
 • využívá pozitronové zářiče (15O, 13N, 11C, 18 F), mají velmi krátký poločas, musí se vyrábět na místě (cyklotrony);
 • transportovat lze jen fluor (FDG – flourodeoxyglukóza);
 • hromadění FDG značí metabolickou aktivitu (rozliší aktivní tumor od reziduálních fibrotických tkání).