Musculi perinei - svaly hráze

Z WikiSkript

Jedná se o komplex svalů přiložený zdola k diaphragma pelvis. Pro svaly hráze je typický sexuální dimorfismus. Tyto svaly jsou inervovány z míšních kořenů S3, S4 - převážně cestou n. pudendus. Řadíme sem dva celky:


Diaphragma urogenitale[upravit | editovat zdroj]

Jde o komplex vazivových a svalových snopců mezi rameny stydkých kostí. Popisuje se jako tzv. fibromuskulární membrána. Skrze diaphragma urogenitale prochází urethra, u ženy i vagina.

U ženy popisujeme pouze vazivovou ploténku s příměsí hladké svaloviny. Zadní okraj lemuje velmi tenký
m. transversus perinei superficialis.

Diaphragma urogenitale je u muže tvořena m. transversus perinei profundus et m. transversus perinei superficialis.

Dále se zde popisuje m. sphincter urethrae externus.

svaly mužské hráze
svaly ženské hráze


Svaly uložené povrchově od diaphragma urogenitale[upravit | editovat zdroj]

m. ischiocavernosus[upravit | editovat zdroj]

U muže je připojen k povrchu crus penis, účastní se erekce a ejakulace. U ženy je připojen ke crus clitoridis.

m. bulbospongiosus[upravit | editovat zdroj]

U muže vyprazdňuje urethru v závěru mikce a spolupracuje při ejakulaci. U ženy kontrahuje vestibulum vaginae, vyprazdňuje glandula vestibularis major a přispívá k erekci klitorisu.

m. sphincter urethrovaginalis[upravit | editovat zdroj]

Je pouze u ženy a slouží k udržování kontinence.

m. compressor urethrae[upravit | editovat zdroj]

Je pouze u ženy.

m. sphincter ani externus[upravit | editovat zdroj]

[zdroj?]