Musculus levator ani

Z WikiSkript

Musculus levator ani je stejně jako m. coccygeus součástí diaphragma pelvis a skládá se ze 2 částí: pars pubica a pars iliaca

Pars pubica[upravit | editovat zdroj]

Začátek: zadní strana symfysy (mezi pravou a levou stranou svalu je štěrbina – hiatus urogenitalis).

Úpon:

  • jednotlivé svalové snopce se proplétají za hiatus urogenitalis mezi snopce druhostranné;
  • ligamentum anococcygeum, část snopců až na kostrč.

Pars iliaca[upravit | editovat zdroj]

Začátek: arcus tendineus musculi levatoris ani (vazivový pruh ve fascii m. obturatorius internus).

Úpon: ligamentum anococcygeum a okraj kostrče.

Inervace: z plexus sacralis (S3–S4).

Funkce:

  • Podpora pánevních orgánů;
  • tvoří svěrače (viz níže).

Útvary patrné na musculus levator ani:

  • m. levator prostatae (snopce při hiatus urogenitalis u muže);
  • m. pubovaginalis (snopce při hiatus urogenitalis u ženy);
  • m. puborectalis (význam při uzávěru konečníku);
  • zdola je m. levator ani připojen musculus sphincter ani externus.


Obrázky[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.