Mykotická onemocnění v novorozeneckém věku

Z WikiSkript

Candida albicans v elektronovém mikroskopu

Mykotická onemocnění novorozenců jsou nejčastěji způsobená Candida species. Mezi nejběžnější projevy patří kožní a slizniční infekce. Systémová mykotická onemocnění jsou u novorozenců relativně méně častá, mnohem častějšími původci infekcí jsou bakterie a viry. Diseminované mykotické infekce jsou závažné a často fatálně probíhající.[1]

Původci mykotických onemocnění se řadí mezi houby, volně se nacházejí v přírodě, mívají nízkou patogenitu a často bezpříznakově kolonizují sliznice.Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název

Rizikové faktory[upravit | editovat zdroj]

 • prematurita a velmi nízká porodní hmotnost (nezralý imunitní systém, nedostatečně vyvinutý kožní epitel a slizniční bariéry, potřeba řady invazivní procedur - centrální žilní katetr, endotracheální intubace atd.);
 • dlouhodobé podávání širokospektrých antibiotik, podávání kortikosteroidů;
 • dlouhodobá totální parenterální výživa, dlouhodobé podávání tukových emulzí a infuzních roztoků s vysokou koncentrací glukózy (20-40 %);
 • inzerce centrálních žilních katetrů;
 • cervikální cerkláž.Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název

Kandidové infekce[upravit | editovat zdroj]

 • Candida albicans (60 - 75 %), C. parapsilosis (20 - 30 %), C. tropicalis, C. lusitaniae, C. glabrata, C. krusei;
 • sepse, vzácněji meningitidy, endokarditidy, abscesy ledvin, sleziny a jater, endoftalmitidy, kožní infekce, močové infekce, osteomyelitidy;
 • kandidémie může být primární nebo sekundární (např. při primární infekci močových cest atd.);
 • přenos vertikální (od matky během porodu či při kojení) a horizontální (od zdravotnického personálu či kontaminovanými předměty);
 • Candida sp. obecně kolonizuje kůži, trávicí trakt, genitálie, intertriginózní oblasti; kolonizace obvykle předchází invazivní infekci, novorozenci bývají obvykle infikováni stejným kmenem, kterým byli nejprve kolonizováni;[2]
 • obranná imunitní reakce je zprostředkována především neutrofilními leukocyty, proto leukopenie a neutropenie výrazně zvyšuje riziko systémové mykotické infekce;Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název
 • patogenita kandid závisí na produkci endotoxinu, hemolyzinů, pyrogenních faktorů a proteolytických enzymů;Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název
 • při kultivaci rostou pomalu a potvrzení výsledku tak trvá relativně dlouhou dobu; sérologický průkaz specifických protilátek se nepoužívá;Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název
 • prevence: flukonazol, nystatin (p.o.), probiotika a/nebo laktoferrin ke snížení kolonizace GIT kandidou;[3]

Akutní pseudomembranózní kandidóza (soor, moučnivka) - neinvazivní mukokutánní kandidóza[upravit | editovat zdroj]

Orální kandidóza (soor)
 • bělavé, mazlavé, sraženému mléku podobné povlaky na bukálních sliznicích, sliznici jazyka a dásní; po setření je spodina zarudlá, zánětlivá a může lehce krvácet;
 • při větším rozsahu bolestivost až poruchy příjmu potravy;
 • může se rozšířit i do orofaryngu; často asociována s kandidovou dermatitidou v perianální a perigenitální oblasti - erytematózní vezikulo-pustulární eflorescence s deskvamací a mokváním;
 • ve slizniční imunitě proti kandidě hrají důležitou roli T-lymfocyty;
 • pseudomembrány jsou tvořeny epiteliálními buňkami, leukocyty a kandidami;
 • léčba: lokální kožní nebo orální preparáty nystatinu (orální suspenze 100 000 IU/ml, 0,5 ml na každou stranu úst 4x denně mezi jídly, 5-10 dní + dekolonizace/sterilizace saviček, šidítek atd.)[4], mikonazolu, klotrimazolu, ekonazolu, natamycinu a dalších; při rozsáhlém soor se současnou perianální kožní infekcí je vhodné celkové podávání perorálními antimykotiky - flukonazolem (3 mg/kg, 1x denně p.o. 7 dní)[4] či ketokonazolem.Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název

Kongenitální generalizovaná kožní kandidóza[upravit | editovat zdroj]

 • makulopapulózní eflorescence na kůži hrudníku a končetin, které se rychle mění v pustulky, které praskají; spodinu mají lehce zarudlou a ostře ohraničenou;
 • důsledek ascendentní intrauterinní infekce;
 • často nevyžaduje léčbu, nebo lze použít lokální antimykotika.Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název

Systémová (generalizovaná) kandidóza[upravit | editovat zdroj]

 • u novorozenců dominuje postižení CNS, ledvin a plic;
 • klinický obraz je nespecifický, podobný bakteriální sepsi - termolabilita, ikterus, nechutenství, distenze břicha, zvracení, respirační obtíže, poruchy prokrvení, hypotenze, šok, apatie, letargie, dráždivost, makulopapulózní rash, hypo- či hyperglykemie;
 • léčba: parenterální podávání antimykotik - flukonazol (12 mg/kg i.v. á 24 h)[4], amfotericin B (1 mg/kg i.v. á 24 h)[4]; minimálně 21 dní u sepse a 28 dní u meningitidy.Chybná citace: Otvírací značka <ref> je chybná nebo má špatný název

Neobvyklé mykotické infekce[upravit | editovat zdroj]

Aspergillóza[upravit | editovat zdroj]

Aspergillus
Aspergilóza mozku
 • Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger;
 • velmi vysoká mortalita i při antimykotické léčbě;
 • primární infekce postihuje obvykle kůži (erytém -> hemoragické buly -> ulcerace) nebo dýchací trakt (pneumonie při vdechnutí spor) s rizikem rychlé systémové diseminace (respirační selhání, jaterní selhání, křeče, kožní léze, trombózy, infarkty, nekrózy);
 • diagnostika: mikroskopické vyšetření, kultivace, PCR séra či likvoru.

Zygomykózy (mucormycosis)[upravit | editovat zdroj]

 • Rhizopus, Mucor, Absidia;
 • primární infekce postihuje obvykle kůži nebo trávicí trakt (nekrotizující enterokolitida bez radiologických změn; vysoká mortalita); cévní trombózy, tkáňové nekrózy;
 • diagnostika: histopatologická; kultivace často neúspěšná;
 • léčba: debridement, chirurgická resekce; amphotericin B.

Malassezia[upravit | editovat zdroj]

 • Malassezia furfur, M. pachydermatis, M. globus, M. sympodialis;
 • kolonizuje kůži, vzácně respirační trakt;
 • s výjimkou M. pachydermatis potřebují ke svému růstu exogenní mastné kyseliny s dlouhým řetězcem.

Dermatofytózy[upravit | editovat zdroj]

 • Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum;
 • tinea faciei, tinea capitis, tinea corporis, extenzivní kožní léze;
 • léčba: topická antimykotika.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • novorozenecká invazivní mykotická infekce: amfotericin B, ev. v kombinaci s fluconazolem či flucytosinem při infekci CNS;
 • amfotericin B - antimykotikum se širokým spektrem (Candida sp., Aspergillus sp. atd.); pouze parenterální forma podání; narušuje syntézu stěny hub; horší prostupnost do CNS; podává se obvykle ještě minimálně 14 dní po sterilizaci místa infekce; potenciálně nefrotoxický - u novorozenců vzácně;
 • flukonazol - triazol; brání tvorbě ergosterolu, hlavní složky buněčné membrány hub; intravenózní či orální podání; dobrá prostupnost do CNS;
 • flucytosin - analog cytosinu; narušuje syntézu DNA; úzké spektrum - působí proti infekcí kandidou a kryptokoky; riziko rychlého rozvoje rezistence při monoterapii; výborně prostupuje do CNS, synergický efekt s amfotericinem B; pouze enterální podání.[5]

Video[upravit | editovat zdroj]

Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Odkazy

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. JANOTA, Jan a Zbyněk STRAŇÁK. Neonatologie. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2013. s. 270-274. ISBN 978-80-204-2994-0.
 2. PAMMI, M. Epidemiology and risk factors for Candida infection in neonates [online]. UpToDate, ©2019. Poslední revize 2020-04, [cit. 2020-09-05]. <https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-risk-factors-for-candida-infection-in-neonates>.
 3. PAMMI, M. Prevention of Candida infection in neonates [online]. UpToDate, ©2019. Poslední revize 2020-04, [cit. 2020-09-05]. <->.
 4. a b c d PAMMI, M. Treatment of Candida infection in neonates [online]. UpToDate, ©2018. Poslední revize 2020-04, [cit. 2020-09-06]. <https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-candida-infection-in-neonates>.
 5. PAMMI, M. Unusual fungal infections in the neonate [online]. UpToDate, ©2018. Poslední revize 2020-04, [cit. 2020-09-05]. <https://www.uptodate.com/contents/unusual-fungal-infections-in-the-neonate>.