pH silných kyselin a zásad

From WikiSkripta

Při výpočtu pH je nutné vždy uvažovat, co je v daném prostředí zdrojem oxoniových kationtů.

Silné jednosytné kyseliny[edit | edit source]

U silných jednosytných kyselin probíhá disociace podle rovnice

Pro výpočet předpokládáme:

  • látkové množství bude podle výše uvedené rovnice stejné jako , což vzhledem k totožnému objemu platí i pro koncentraci, tedy ;
  • všechna kyselina se – neboť je kyselinou silnou – přemění na a , proto označíme její koncentraci, tedy

Odvodíme tedy:

a pro výpočet pH dostáváme vzorec

Silné jednosytné zásady[edit | edit source]

U silných jednosytných zásad probíhá disociace podle rovnice

Předpokládáme, stejně jako v případě silných jednosytných kyselin, že:

  • látkové množství, resp. koncentrace, hydroxidových iontů a vzniklého je podle výše uvedené chemické rovnice stejné, tedy ;
  • disociace probíhá úplně, tedy

Výpočet je tedy analogický, musíme si jen uvědomit, že na rozdíl od kyselin není zásada zdrojem oxoniových kationtů, ale oxoniové kationty z prostředí odebírá (viz teorie kyselin a zásad), proto dosadíme z rovnice pro iontový součin vody:

a z těchto předpokladů odvodíme:

Při 25 °C pH spočítáme podle vzorce

Silné dvousytné kyseliny[edit | edit source]

Silné dvousytné kyseliny disociují podle rovnice

předpokládáme tedy:

  • úplnou disociaci, tedy
  • ovšem látkové množství oxoniových kationtů a látkové množství vzniklého je – na rozdíl od jednosytných kyselin – v poměru 1:2, tedy

Z toho odvodíme

a pH spočítáme podle vzorce

Silné dvousytné zásady[edit | edit source]

U silných dvousytných zásad probíhá disociace podle rovnice

jako u jednosytných zásad a dvousytných kyselin předpokládáme:

  • úplnou disociaci, tedy
  • koncentrace vzniklého a koncentrace hydroxidových aniontů je v poměru 1:2, tedy , podle předchozího předpokladu navíc
  • hydroxidové anionty odčerpávají z prostředí oxoniové kationty, .

Poté odvodíme

a pH při 25 °C se spočítá podle vzorce


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]