Paréza nervus laryngeus recurrens

Z WikiSkript

Nervus laryngeus recurrens při operaci štítné žlázy
Peroperační monitorování n. laryngeus recurrens

Nervus laryngeus recurrens senzitivně inervuje subglotickou část laryngu a motoricky všechny svaly laryngu kromě musculus cricothyroideus.

Paréza n. laryngeus recurrens může vzniknout:

 • poškozením jader n. vagus;
 • poškozením vlastního n. vagus nad odstupem n. laryngeus recurrens – tumor, trauma, neurologické onemocnění, operace baze lební;
 • poškozením n. laryngeus recurrens – operace krku, operace horního mediastina a především operace štítné žlázy.

Jednostranná paréza[upravit | editovat zdroj]

 • Jednostranná paréza se manifestuje poruchou fonace. Inspirační dušnost není přítomná.
 • Hlasivka se stává nepohyblivou, je fixována v paramediální poloze.
 • Terapie: foniatrická péče – při neúspěchu přichází na řadu chirurgie (thyreoplastika).

Oboustranná paréza[upravit | editovat zdroj]

 • Oboustranná paréza vede ke stenóze dýchacích cest v oblasti glottis.
 • Klinicky se manifestuje dysfonií, dysfágií a inspirační dušností s inspiračním stridorem.
 • Hlasivky jsou nepohyblivé, fixované v paramediálním postavení.
 • Terapie: zajištění dýchacích cest, rozšíření dýchací štěrbiny (laterofixace hlasivky, arytenoidektomie, chordektomie).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Porucha inervace hlasivek

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.