Patologie lymfatických cév

Z WikiSkript


Lymfatické cévy jsou tenké cévy vystlané endotelem, ve kterém proudí lymfa. Makroskopicky jsou špatně patrné, neboť jsou kolabované. Lymfatický systém začíná slepě ve tkáních a spojuje se do hlavních lymfatických kmenů, které mají tenkou vrstvu hladké svaloviny a chlopně. Jeho funkcí je drenáž části intersticiální tekutiny (tkáňového moku). Za patologického stavu jsou cestou lymfagenního rozsevu infekce nebo nádoru. Mezi nemoci lymfatických cév řadíme: lymphangiitis, lymfoangiopatia carcinomatosa, lymfedém, lymforagie a lymfangiomy.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Obecná anatomie mízního systému.

Lymphangiitis[upravit | editovat zdroj]

 • Je akutní zánět lymfatických cév.
 • Nejčastěji jej způsobují pyogenní bakterie (β-hemolytický streptokok).
 • Infekce se může a často i šíří do regionálních lymfatických uzlin, ze kterých může putovat do krve a způsobit bakterémiisepsi.
 • Klinické příznaky: zarudlý, tvrdý a bolestivý pruh v podkoží, který kopíruje průběh cévy.

Lymphangiopathia carcinomatosa[upravit | editovat zdroj]

 • Je výrazné rozšíření malých lymfatických cév buňkami maligního nádoru.
 • Vzniká nejčastěji v plicích.
 • Lymfatické cévy jsou makroskopicky viditelné jako bílé proužky v pleuře, které se větví. Tyto proužky jsou také kolem bronchů a větví a.pulmonalis.
 • Klinické příznaky: silná dušnost.

Lymfedém[upravit | editovat zdroj]

Lymphedém
 • Je otok způsobený poruchou odtoku lymfy.
 • Vzniká z chronické obstrukce lymfatických cév, která je doprovázená venostázou hlavně na končetinách.
 • Může vznikat druhotně po infekci, kdy dojde k zajizvení lymfatických cév.
 • U nás je nejčastěji u žen s karcinomem prsu. Lymfedém při něm vzniká v důsledku chirurgické léčby nebo nádorové infiltraci lymfatické uzliny nebo po ozařování.
 • V tropických oblastech jej vyvolají filárie.
 • Vzácně může být způsoben vrozenými vadami lymfatických cév.
 • Klinické příznaky: končetina je mohutně zduřelá, zpočátku těstovité konzistence. Později v důsledku fibroprodukce je tužší a kůže má vzhled pomerančové kůry. Druhotně pak na kůži vznikají trofické a zánětlivé změny.
 • Samotný lymfedém ale není život ohrožující.
video v angličtině: definice, patogeneze, příznaky a komplikace, diagnostika, léčba

Lymforagie[upravit | editovat zdroj]

 • Též lymforea.
 • Je vytékání mléčně zbarvené lymfy z lymfatických cév.
 • Je způsobena mechanickým poškozením, nádorovou obstrukcí či spontánní rupturou ductus thoracicus.
 • Lymfa se může hromadit v hrudníku a způsobit pak chylothorax, nebo v dutině břišní a způsobit pak ascites chylosus.

Lymfangiom[upravit | editovat zdroj]

Lymphangiom
 • Nádory z lymfatických cév.
 • Jsou analogické k hemangiomům, ale neobsahují erytrocyty.
 • Jsou méně časté a prakticky vždy jsou benigní.
 • Vyskytují se spíše v kůži a podkoží, v orgánech dutiny břišní a retroperitoneu.
 • Rozlišujeme: kapilární, kavernózní a cystické lymfangiomy.
  • Kapilární lymfangiom se vyskytuje v kůži a sliznici horní části tenkého střeva. Chylangiom - kapilární lymfangiom ve sliznici horní části tenkého střeva.
  • Cystický lymfangiom je jediný klinicky významný. Vzniká jako vrozené zduření v podkoží krku – tzv. hygroma colli cysticum. Někdy dosahuje velkých rozměrů – až na obličej a do axily. Infiltrativně roste do měkkých tkání, proto se obtížně resekuje a po operaci často recidivuje.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Lymfangiom.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.