Známky peritoneálního dráždění

From WikiSkripta

(Redirected from Peritoneální dráždění)

Palpační vyšetření břicha

Mezi známky peritoneálního dráždění řadíme:

  1. Défense musculaire – reflexní kontrakce svalů břišní stěny, jejimž cílem je zabránit šíření zánětu.
  2. Pleniésovo znamení – poklepová bolestivost břicha.
  3. Blumbergovo znamení – stlačíme břišní stěnu v místě předpokládaného zánětu, následným rychlým uvolněním stlačení vyvoláme v místě zánětu bolest.
  4. Rovsingovo znamení – palpací břišní stěny na protilehlé straně vyvoláme bolest v místě zánětu.
  5. Murphyho příznak – zmáčknutí pravého podžebří s bolestí.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ZEMAN, Miroslav, et al. Chirurgická propedeutika. 2. vydání. Praha : Grada, 2000. 524 s. s. 138-139. ISBN 80-7169-705-2.


  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. s. 326. ISBN 80-7262-260-9.