Portál:Sexuologie

Z WikiSkript

Sexuologie.png     Sexuologie

Doporučená literatura
  • KRATOCHVÍL, Stanislav. Léčení sexuálních dysfunkcí. 1. vydání. Praha : Grada, 1999. 249 s. ISBN 80-7169-678-1.
  • WEISS, Petr, et al. Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. 1. vydání. Praha : Grada, 2000. 212 s. ISBN 80-7169-795-8.
  • ZVĚŘINA, Jaroslav. Lékařská sexuologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 83 s. ISBN 978-80-246-2049-7.