Pterygium colli

From WikiSkripta

Pterygium colli u dítěte s Turnerovým syndromem

Pterygium colli (kongenitální řasa krku) se vyskytuje u některých syndromů:

Turnerův syndrom
  • u žen, karyotyp 45,X
  • pterygia, infantilismus, cubiti valgi, ageneze ovarií
  • léčba endokrinologická + chirurgická korekce pterygií (Z-plastiky)
Ullrichův-Noonanové syndrom


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.