Pylorus (histologický preparát)

From WikiSkripta

Nákres – pylorus

Pylorus (vrátník) je místo přechodu žaludku v duodenum v distálním a nejužším úseku žaludku (pars pylorica). Stavba jeho stěny odpovídá obecné stavbě trávicí trubice ve 4 základních vrstvách.

Tunica mucosa[edit | edit source]

Epitel[edit | edit source]

Epitel pyloru je stejný jako v ostatních částech žaludku a to je jednovrstevný cylindrický hlenotvorný.

Lamina propria mucosae[edit | edit source]

Laminu propriu mucosae vyplňuje řídké kolagenní vazivo, cévy a lymfatické folikuly (tvořící lymfatickou infiltraci). Najdeme zde zvláště hluboké žaludeční jamky (až do 2/3 sliznice), do nichž ústí pylorické žlázky – glandulae pyloricae.

Pylorické žlázky jsou krátké stočené a čistě mucinózní. Mohou vylučovat v přiměřeném množství enzym lysozym a také hlen. Ve žlázkách najdeme pouze jeden typ mucinózních buněk, které produkují MUC6. Je možné prokázat přítomnost také endokrinních buněk, které produkují gastrin (G-buňky). Tyto G-buňky jsou volně rozesety mezi mucinózními buňkami žlázek. Sekrecí gastrinu dochází ke stimulaci parietálních buněk v žaludečních žlázkách, což napomáhá k sekreci žaludečních kyselin.

Lamina muscularis mucosae[edit | edit source]

Tvořena snopci hladkých svalových buněk, obvykle uspořádané do vnitřní cirkulární a vnější longitudinální vrstvy.

Tunica submucosa[edit | edit source]

Vyplněna řídkým kolagenním vazivem. Obsahuje krevní a lymfatické cévy a lymfoidní elementy, makrofágy.

Tunica muscularis[edit | edit source]

Je složena ze 3 vrstev hladké svaloviny. Tyto vrstvy jsou orientovány do tří směrů:

  • vnitřní vrstva – šikmá
  • střední vrstva – cirkulární
  • vnější vrstva – longitudinální

V okolí vrátníku je zesílena střední vrstva hladké svaloviny a vytváří tak sfinkter pyloru, který se podílí na oddělení žaludku a duodena.


CAVE!!! Na rozhraní duodena a pyloru je důležité nezaměnit hluboké foveolae gastricae za hluboké mezery mezi klky duodena. Nejlépe se orientovat podle polohy žláz. U pyloru pozorujeme žlázy nad lamina muscularis mucosae, v duodenu zasahují žlázy i pod lamina muscularis mucosae do tunica submucosa.

Tunica serosa[edit | edit source]

Serózní vrstva je tenká, tvořena řídkým kolagenním vazivem a na povrchu krytá mezotelem – jednovrstevným plochým epitelem.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 134 s. ISBN 978-80-247-2393-8.
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate a Zdeněk VACEK. Histologie. 1. české vyd. Překlad Radomír Čihák. Praha: Grada, 2012, xx, 556 s. ISBN 978-80-247-3729-4.
  • JUNQUEIRA, L., Robert KELLEY a José CARNEIRO. Základy histologie. - vydání. H+H, 1997. 502 s. ISBN 9788085787375.
  • Prezentace ze stránek Histologického ústavu 1. lékařské fakulty.