Resorpční epitel

Z WikiSkript
Histologický obrázek tenkého střeva. Barveno HE.

Resorpční epitel tvoří výstelku tlustého a tenkého střeva a proximálních tubulů ledvin. Nalezneme jej jedině ve formě plošného jednovrstevného epitelu.

Stavba buňky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Buňky jsou kubické až cylindrické, na apikálním povrchu mají žíhaný lem, to jest pravidelně rozložené velké množství mikroklků.

Jádro buňky má jemně zrnitý chromatin s velmi výrazným jadérkem. Velmi rozsáhlé je i endoplazmatické retikulum a Golgiho komplex. U apikální části buněk jsou přítomny zonulae adherentes a zonulae occludentes. Díky této vlastnosti vzniká rozdílné prostředí pod a nad buňkami. Rozdílné prostředí je také i v mezibuněčných prostorech. Na mikroklcích je častý glykokalyx. Pomocí glykokalyx a samotných mikroklků, je zpomalen tok v luminu, čímž se mohou efektivněji uplatnit enzymy.

Enzymy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Resorpční epitel ve střevě.
  • ATPáza − uvolňuje fosfátové vazby bohaté na energii;
  • alkalická fosfatáza − marker žíhaného lemu díky svojí pozitivitě;
  • proteolytické enzymy − dipeptyl dipeptidáza IV a aminopeptidáza M;
  • sacharáza a isomaltáza − konečné zpracování sacharidů.

Resorpce je v epitelu zprostředkována pomocí pinocytických vezikul, které poté v cytoplazmě splývají ve větší útvary. Nakonec se spojí s lysozomy, kde proběhne buněčné trávení vstřebaných látek. Resorpční děje jsou energeticky náročné, jejich průběh tak zajišťuje vysoké množství mitochondrií. V důsledku vstřebávání látek je poměrně značně rozdílná osmotická koncentrace na opačných stranách membrán, to je zapříčiněno i podružnou resorpcí vody. Z důvodu transportu látek jsou hluboké invaginace membrány na bazální straně buňky, mezi nimi je opět značné množství mitochondrií. Tím vzniká v mikroskopu u báze buněk patrné radiální žíhání.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-3729-4.