Steatóza pankreatu

Z WikiSkript

Steatóza pankreatu je termín používaný v literatuře v několika významech:

  • obecný pojem pro akumulaci tuku ve slinivce břišní,
  • hromadění tuku v acinárních nebo insulárních buňkách slinivky břišní,
  • hromadění tuku v adipocytech slinivky břišní.

Smits a van Geenen (2011) navrhují používat pojem steatóza pankreatu jako pojem obecný, rovnocenný s pojmy ztukovatění slinivky břišní (fatty pancreas) a pankreatická lipomatóza. Pro extrémní nahromadění tuku ve tkáni slinivky břišní navrhují používat pojem lipomatózní pseudohypertrofie. Pro náhradu zaniklých buněk tukem navrhují pojem tuková náhrada (fatty replacement). Pro prorůstání tukové tkáně do slinivky při obezitě navrhují pojem tuková infiltrace (fatty infiltration), při asociaci s obezitou a metabolickým syndromem navrhují pojem nealkoholická tuková choroba pankreatu (nonalcoholic fatty pancreas disease). Pokud dojde v důsledku hromadění tuku k pankreatitidě, navrhují nealkoholická tuková steatopankreatitida (nonalcoholic fatty steatopancreatitis). O správné nomenklatuře ale v literatuře nepanuje shoda.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

V etiologii steatózy pankreatu se uplatňuje několik faktorů:

  • Obezita je silně asociována se steatózou pankreatu. Množství tuku roste s věkem.
  • Některé dědičné poruchy mohou být spojeny se steatózou pankreatu přímo (např. Shwachmanův-Diamondův syndrom) nebo v důsledku rozvoje chorobných změn (např. cystická fibróza).
  • Hemochromatóza vede postupně k poškozování exokrinního pankreatu a k náhradě tkáně vazivem a tukem.
  • Působení toxických látek a léčiv může vést k steatóze. Účinek byl prozatím prokázán u několika málo léků (gemcitabin, rosiglitazon).
  • Kwashiorkor může být doprovázen steatózou pankreatu.
  • AIDS může být doprovázen steatózou pankreatu, je asociován s nízkým BMI, hypoalbuminémií a acinární atrofií.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Akumulace malého množství tuku v parenchymu slinivky lze pokládat za normální, protože není asociované s žádnými klinickými projevy. Steatóza pankreatu bývá asociována s následujícími stavy:

Poměrně často je steatóza pankreatu náhodný nález při pitvě nebo při radiologickém vyšetřování z jiných důvodů.

Histologický nález[upravit | editovat zdroj]

Ve tkáni pankreatu je patrné zvýšené množství adipocytů. Akumulace tuku není možná uniformní, podle některých nálezů by mohlo být hromadění tuku výraznější na přední ploše. Hromadění tuku je imunochemicky nebo elektronmikroskopicky prokazatelné i uvnitř acinárních a insulárních buněk, postižení epitelií předchází umnožení tuku v adipocytech. Existují rozporné nálezy týkající se leukocytární infiltrace.

Zobrazovací techniky[upravit | editovat zdroj]

Při sonografickém vyšetření je steatotický pankreas hyperechogenní (ve srovnání s játry nebo ledvinami). Limitovaná vyšetřitelnost pankreatu, zejména u obézních pacientů, a prakticky identický nález u řady jiných poruch, znamenají, že ultrazvuk není příliš senzitivní ani specifický pro diagnózu steatózy.

CT zobrazí pankreas jako hypodenzní, plně rozvinutá steatóza je izodenzní s tukovou tkání. Pokles denzity koreluje s rozsahem steatózy.

MRI je schopná identifikovat tukovou tkáň, zejména pokud jsou použity speciální techniky. Magnetická rezonanční spektroskopie umožňuje i kvantifikaci ektopických triacylglycerolů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SMITS, M.M. a E.J. VAN GEENEN. The clinical significance of pancreatic steatosis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011, vol. 8, no. 3, s. 169-77, ISSN 1759-5053.