Steatóza pankreatu

Z WikiSkript

Steatóza pankreatu

Steatóza pankreatu je akumulace tuku ve slinivce břišní. Tento pojem je rovnocenný s pojmy ztukovatění (fatty pancreas) nebo pankreatická lipomatóza. Nejčastnější příčinou je obezita a metabolický syndrom. Toto onemocnění může zhoršovat tíži akutní pankreatitidy a studuje se ijeho vztah k malignitám pankreatu. Steatóza pankreatu je dobře detekovatelná pomocí neinvazivních zobrazovacích metod.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

V etiologii steatózy pankreatu se uplatňuje několik různých faktorů. Se steatózou pankreatu je silně asociována obezita. Některé dědičné poruchy mohou být spojeny se steatózou pankreatu přímo (např. Shwachmanův-Diamondův syndrom) nebo v důsledku rozvoje chorobných změn (např. cystická fibróza). Hemochromatóza vede postupně k poškozování exokrinního pankreatu a k náhradě tkáně vazivem a tukem. Působení toxických látek a léčiv může vést ke steatóze, avšak účinek byl prozatím prokázán u několika málo léků (gemcitabin, rosiglitazon). Kwashiorkor i AIDS může být doprovázen tímto onemocněním.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Akumulace malého množství tuku v parenchymu slinivky lze pokládat za normální, protože není asociované s žádnými klinickými projevy. Steatóza pankreatu bývá asociována s následujícími stavy:

Poměrně často je steatóza pankreatu náhodný nález při pitvě nebo při radiologickém vyšetřování z jiných důvodů.

Histologický nález[upravit | editovat zdroj]

Ve tkáni pankreatu jsou zmnožené adipocyty. Hromadění tuku je imunochemicky nebo elektronmikroskopicky prokazatelné i uvnitř acinárních a insulárních buněk, postižení epitelií předchází umnožení tuku v adipocytech. Existují rozporné nálezy týkající se leukocytární infiltrace.

Zobrazovací techniky[upravit | editovat zdroj]

Při sonografickém vyšetření je steatotický pankreas hyperechogenní (ve srovnání s játry nebo ledvinami). Omezená vyšetřitelnost pankreatu, zejména u obézních pacientů, a prakticky identický nález u řady jiných poruch, znamenají, že ultrazvuk není příliš senzitivní ani specifický pro diagnózu steatózy.

CT zobrazí pankreas jako hypodenzní, plně rozvinutá steatóza je izodenzní s tukovou tkání. Pokles denzity koreluje s rozsahem steatózy.

MRI je schopná identifikovat tukovou tkáň, zejména pokud jsou použity speciální techniky. Magnetická rezonanční spektroskopie umožňuje i kvantifikaci ektopických triacylglycerolů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • SMITS, M.M. a E.J. VAN GEENEN. The clinical significance of pancreatic steatosis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2011, vol. 8, no. 3, s. 169-77, ISSN 1759-5053.