Syndrom nádorového rozpadu

Z WikiSkript
Heslo

Syndrom nádorového rozpadu vzniká po lýze velkého množství cirkulujících nádorových buněk, typicky leukemických blastů. Tento masivní rozpad je nejčastěji způsoben terapií malignity cytostatiky či protilátkami. Dochází k vyplavení cytoplazmy buněk do cirkulace. Většinou se jedná o leukocyty, které uvolní biologicky aktivní látky – interleukiny, které způsobí metabolický rozvrat. Pro odstraňování těchto metabolitů je překročena filtrační kapacita ledvin, stoupá kreatinin a urea. Z buněk se uvolňuje draslík a vzniká hyperkalémie.

Terapie


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.