Syndrom neklidných nohou

Z WikiSkript

Heslo


Syndrom neklidných nohou jsou nepříjemné parestézie spojené se záškuby DKK a tupými bolestmi v dolních končetinách. Vyskytují se u starších lidí, v těhotenství, u polyneuropatií a nefropatií. Potíže jsou přítomné v klidu, hlavně večer před usnutím. Bolesti ustupují při pohybu, proto nutí nemocného chodit. Ruší usínání a spánek – řadíme je do skupiny dyssomnií.

Vyskytuje se častěji u mužů.

Etiologie:

  1. primární: zřejmě geneticky podmíněná forma;
  2. sekundární: při polyneuropatii (např. diabetické, uremické, alkoholické), Parkinsonově nemoci, avitaminóze B, hyperlipidémii, amyloidóze, porfyrii aj.

Terapie:

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7.
  • AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie :  [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vydání. Praha : Galén, 2011. 0 s. ISBN 978-80-7262-707-3.