Tonzilektomie

Z WikiSkript

Tonzilektomie (TE) je chirurgický zákrok, během kterého otorinolaryngolog odstraňuje patrové mandle (tonsillae palatinae).

Indikace[upravit | editovat zdroj]

TE by neměla být indikována u dětí dříve než v 5 letech z důvodu imunologické úlohy mandlí.

Indikace k tonzilektomii lze rozdělit na místní a celkové.

Místní příčiny indikace TE[upravit | editovat zdroj]

Celkové příčiny indikace TE[upravit | editovat zdroj]

Kontraindikací je agranulocytóza a onemocnění krve s poruchami srážlivosti.[1]

Provedení[upravit | editovat zdroj]

Pohled do dutiny ústní po provedené tonzilektomii

U dětí TE provádíme v celkové anestezii, u dospělých lze po premedikaci provést i v lokální anestezii.

  1. Tonzilu i s pouzdrem pomalu odpreparujeme od tonzilárního lůžka.
  2. Tonzilu sneseme pomocí tonzilární kličky.
  3. Krvácení stavíme opichem či podvazem.

Po provedení podáváme pacientovi analgetika, přikládáme chladné obklady a v indikovaných případech podáváme antibiotika.

U neinfekční hypertrofie tonzil se diskutuje provedení radiofrekvenční ablace nebo tonzilotomie (parciální odstranění tonzily kličkou či laserem – nyní se již neprovádí, protože po ní dochází k masivnímu jizvení a k chronickému zánětu ve zbytku mandlí [1]).

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Teoreticky je možné při TE poranit a. carotis interna a a. pharyngea ascendens, v praxi se to naštěstí neděje.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkaz[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

  1. a b HAHN, Aleš, et al. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 390 s. ISBN 978-80-247-0529-3.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.
  • VYHNÁNKOVÁ, Ludmila. Tonsillitis chronica a indikace k tonzilektomii. Pediatrie pro praxi [online]. 2008, roč. 9, vol. 6, s. 361-363, dostupné také z <http://www.solen.cz/pdfs/ped/2008/06/02.pdf>. ISSN 1803-5264. 

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]